Foreningen for børn og unge med høretab Læs mere om Decibel

I skole med et høretab

De fleste børn med et høretab kan gå inkluderet i den almene folkeskole sammen med deres normalthørende venner og jævnaldrende, og det giver dem et stort udbytte både socialt og fagligt. Det har ikke ændret sig med den nye skolereform, selvom den byder på længere skoledage, mange forskellige undervisningsformer (også inden for den samme time) og læring i mange forskellige lokaler og lydmiljøer. Men det har gjort det endnu vigtigere, at forældre og skole i samarbejde sikrer gode forhold, der tager hensyn til det enkelte barns behov.

Teknik i hverdagen

Her finder du de informationer, der er vigtige at kende til, når man lever i en hverdag med høreteknik. Du bliver klogere på fejlfinding af CI og høreapparater, vedligeholdelse af samme, badeløsninger, batterier, CI og scanninger og akustik og høretab.

En god ven med høretab

Nogle gange kan man som stort barn eller ung med høretab føle sig alene i verden med sit høretab. Måske har man svært ved at snakke med sine forældre om, hvad man går og tænker på, eller måske føler man sig meget anderledes end de andre i klassen. I sådanne situationer er det rart at have en ung med høretab, man kan snakke med, spille spil med, og måske gå i biografen med og på den måde opleve, at man hører til og er helt som alle andre. Vi har gode erfaringer med at sætte en ung rollemodel sammen med et barn/en ung med høretab, der lige nu er sårbar og har brug for en relation udefra.

Gå til artiklen

Sproglig i hverdagen

Når du har et barn med et høretab, har dit barn også ofte sprog, der skal indhentes eller snak i hverdagen, som dit barn ikke får med på grund af manglende strategier til overhøring. Derfor skal du have særligt fokus på sproget og særligt de dele af sproget, som kan være svære for børn med høretab. Her får du en kort introduktion til

Gå til artiklen