Foreningen for børn og unge med høretab Læs mere om Decibel

I skole med et høretab

De fleste børn med et høretab kan gå inkluderet i den almene folkeskole sammen med deres normalthørende venner og jævnaldrende, og det giver dem et stort udbytte både socialt og fagligt. Det har ikke ændret sig med den nye skolereform, selvom den byder på længere skoledage, mange forskellige undervisningsformer (også inden for den samme time) og læring i mange forskellige lokaler og lydmiljøer. Men det har gjort det endnu vigtigere, at forældre og skole i samarbejde sikrer gode forhold, der tager hensyn til det enkelte barns behov.

Teknik i hverdagen

Her finder du de informationer, der er vigtige at kende til, når man lever i en hverdag med høreteknik. Du bliver klogere på fejlfinding af CI og høreapparater, vedligeholdelse af samme, badeløsninger, batterier, CI og scanninger og akustik og høretab.

Decibels konference 2018. New Nordic Hearing – høreteknologi i praksis

Gå til artiklen

Sproglig i hverdagen

Når du har et barn med et høretab, har dit barn også ofte sprog, der skal indhentes eller snak i hverdagen, som dit barn ikke får med på grund af manglende strategier til overhøring. Derfor skal du have særligt fokus på sproget og særligt de dele af sproget, som kan være svære for børn med høretab. Her får du en kort introduktion til

Gå til artiklen