Vores arbejde

Du er her: Forside / Vores arbejde / Forskning / Specialer og Ph.d’er tilknyttet Decibel

Specialer og Ph.d’er tilknyttet Decibel

Det er muligt at skrive speciale eller Ph.d. tilknyttet Decibels forskningsenhed, så længe Decibel er formelt forankret i form af bivejleder- eller hovedvejleder-rolle. Kontakt forskningsleder Lone Percy-Smith på lone@decibel.dk for flere informationer.

Tilknyttede specialer

 • Titel: Målet er AVT – en empirisk undersøgelse af målfastsættelse i Auditory-Verbal Therapy (AVT) i en dansk kontekst 
  En spørgeskemaundersøgelse afdækker målfastsættelse i dansk av-praksis. Det afdækkes, hvilke udviklingsskalaer og testnormer, som danske av-praktikere anvender, og hvilken holdning, de har til anvendelsen af udenlandske materialer i målsætningsarbejdet.
  Forfattere: Tenna Petersen og Lone Jantzen
  Årstal: 2014
 • Titel: Pragmatisk intervention
  Et kvalitativt studie af aktiviteter målrettet pragmatiske færdigheder afprøvet på to børn med cochlear implantater.
  Forfattere: Henriette Kragh og Henriette Bach Andersen
  Årstal: 2014
 • Titel: Mere AVT? – Et empirisk studie der undersøger udbyttet af Auditory-Verbal Therapy (AVT) i vurderingen af alderssvarende sprog hos børn med høretab
  Specialet tager udgangspunkt i Decibels AVT-forskningsprojekt. Det undersøger effekten af AVT hos seks børn med høretab ved at sammenligne resultater af tre tale- og sprogtest med resultaterne fra en kontrolgruppe af seks alderssvarende normalthørende børn. Formålet med specialet er dermed at undersøge, hvordan børnene med høretab klarer sig sprogligt sammenlignet med alderssvarende normalthørende børn efter et års AVT-forløb.
  Forfattere: Matilde Grønborg Sandvej og Maria Elleby Mølbæk
  Årstal: 2016
 • Titel: Forældreopfattelser af et Auditiv Verbal Terapi-forløb i en dansk kontekst
  Specialet fokuserer på forældrene i et AVT-forløb. Hvordan opfatter og vurderer de et dansk AVT-forløb? Forstår de metodens mål? Er AVT kun for ressourcestærke forældre? Er der forskel på forældreopfattelser af AVT i forhold til barnets høreteknologi (CI vs HA/Bahs)? Og kan denne amerikanske metode uden videre implementeres i en dansk kontekst?
  Forfatter: Helle Vagner Petersen
  Årstal: 2016
 • Titel: Kan en teknisk fejl være blød? En undersøgelse af prævalensen for soft failure i cochlear implantater hos børn, samt hvilken påvirkning soft failure kan have på et barns sproglige udvikling
  Soft failure problematik er en sjælden fejltilstand, som kan opstå i den implanterede del af et Cochlear Implant (CI). Denne tilstand bevirker, at barnet med CI ikke modtager det ønskede lydlige input, som er nødvendig for at underbygge den auditive og sproglige udvikling. I dette speciale undersøges forekomsten af sådanne rapporterede soft failure problematikker udformet som et litteraturstudie. Hertil udforskes og identificeres karakteristika for disse fejltyper samt mulige prognoser for børns sproglige udvikling i den forbindelse både før, under og efter reimplantation. Studiet suppleres med et empirisk casestudie, hvor det undersøges, hvorledes et 5-årigt barn udvikler sit præverbale sprog efter reimplantation på baggrund af mistanke om soft failure.
  Forfatter: Lena Havtorn Jensen
  Årstal: 2016

Tilknyttede ph.d’er

 • Titel: Born deaf – growing up hearing. Outcomes of Pediatric Cochlear Implantation in Denmark
  Tilbud om pædiatrisk cochlear implantation (CI), introduktion af neonatal hørescreening (UNHS) og tilbud om bilateral CI har markant ændret forskningsområdet indenfor pædiatrisk audiologi. Nærværende afhandling undersøgte effekten af den medicinske og tekniske intervention i forhold til auditivt, talesprogligt og socialt udbytte for den første generation af børn med CI i Danmark.
  Forfatter: Lone Percy-Smith
  Årstal: 2016
 • Kontakt Decibel hvis du ønsker at modtage afhandlingen i bogform – så længe lager haves. Porto vil blive opkrævet.