Vores arbejde

Du er her: Forside / Vores arbejde / Forskning / Specialer og Ph.d’er tilknyttet Decibel

Specialer og Ph.d’er tilknyttet Decibel

Specialer og afhandlinger tilknyttet Decibel er udarbejdet i overensstemmelse med det nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning. Kontakt Lone Percy-Smith på lone@decibel.dk for flere informationer.

Tilknyttede ph.d’er

 • Titel: Born deaf – growing up hearing. Outcomes of Pediatric Cochlear Implantation in Denmark
  (Kontakt Decibel hvis du ønsker at modtage afhandlingen i bogform – så længe lager haves. Porto vil blive opkrævet.) Tilbud om pædiatrisk cochlear implantation (CI), introduktion af neonatal hørescreening (UNHS) og tilbud om bilateral CI har markant ændret forskningsområdet indenfor pædiatrisk audiologi. Nærværende afhandling undersøgte effekten af den medicinske og tekniske intervention i forhold til auditivt, talesprogligt og socialt udbytte for den første generation af børn med CI i Danmark.
  Forfatter: Lone Percy-Smith
  Årstal: 2016
 • Musik og høretab. Sammehænge mellem musikopfattelse og individuelle faktorer hos 7 – 12-årige danske børn med høretab.

  Læs mere om dette musikprojekt samt se en video præsentation, her. Udvikling af et valideret testbatteri for musikopfattelse hos børn med høretab og høreteknologiske
  hjælpemidler. Formålet med dette Ph.d. projekt er at udvikle et testbatteri til at måle musikopfattelse hos børn med høretab. Testbatteriet vil blive testet på hørehæmmede børn med CI, høreapparater og BAHS samt på en normalthørende kontrolgruppe. Resultaterne fra testbatteriet vil blive analyseret for at undersøge
  om der er forskel på, hvordan børn med forskellige høreteknologiske hjælpemidler opfatter musik.
  Forfatter: Nille Elise Kepp, Ph.d. studerende på Det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns
  Universitet og Audiologopæd i Decibel. E-mail: blm127@alumni.ku.dk.  Tlf. 4018 0029. Årstal: Projekt start i 2017 med forventet afslutning i 2020
  Dette Ph.d. projekt er finansieret af Oticon Fonden.

Tilknyttede specialer