Vores arbejde

Du er her: Forside / Vores arbejde / Forskning / Musik projekt

Musik projekt

Udenlandsk forskning viser, at systematisk musiktræning for børn og unge med høretab kan forbedre deres evne til at skelne melodi og klang i musik. Ifølge forskningen kan dette sandsynligvis medføre en forbedret evne til at opfatte små forskelle i lyd – både i musik og i tale. Træningen har også vist sig at give både børn og unge med høretab en generel større glæde ved musik og interesse for at spille – og lytte til musik.

Decibel har derfor haft flere musikprojekter til børn og unge med høretab på programmet de sidste år. Følg med i vores Aktiviteter her på siden for at finde fremtidige musikforløb, som vi håber at kunne tilbyde flere af.

Igangværende projekter og forløb om musik:

Musik og høretab. Sammenhænge mellem musikopfattelse og individuelle faktorer hos 7 – 12-årige danske børn med høretab

Fra 2017-2020 er audiologopæd Nille Elise Kepp tilknyttet Decibels videnscenter med sit Ph.d. forskningsprojekt om musik og høretab. (Læs mere om Nilles projekt og andre tilknyttede Ph.d. projekter og specialer).

Hør Nille fortælle om sin motivation for at forske i børn med høretabs musikopfattelse her.

Aktuelt:

September 2019

Nille venter sit tredje barn og er på barsel indtil september 2020.

September 2018

Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt om musikopfattelse hos børn med høretab søger deltagere med dobbeltsidigt høretab i alderen 7 – 12 år. 

Ny virtual reality lyd-test på DTU skal vise hvordan individuelle faktorer indvirker på musikopfattelse hos børn med høretab. Testen tager max. 2 timer og forgår I løbet af oktober 2018.

Nille og en dreng med høretab i DTU’s VR-testlokaler

Barnet får målt sin:

– Hørelse ved de helt lave frekvenser (lavfrekvent resthørelse)

– Evne til at høre forskel på toner (tonehøjdeopfattelse)

– Evne til at høre forskel på musikinstrumenter (klang-opfattelse)

– Evne til at høre hvilke retninger lyde kommer fra (lokaliseringevne)

Læs meget mere om, at deltage i projektet i denne pjece: Deltagerinformation. Musik og høretab.

Nærmere information hos: Audiologopæd og Ph.d.-studerende i Decibel og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Nille Elise Kepp. E-mail: blm127@alumni.ku.dk


September 2017

Indtryk fra konference om musik

I september 2017 deltog Nille i konferencen Hearing Aids for Music – Exploring the music listening behaviour of people with hearing impairments” på School of Music, University of Leeds. Her kan du læse om hendes indtryk af de mange spændende oplæg.

Asluttede projekter og forløb om musik:

Musik projekt for børn med høretab 1-6 år

Musiktræningen tager udgangspunkt i et struktureret forløb, som er tilrettelagt til børn med høretab. Det overordnede mål er at give børnene glæde ved musik samt mulighed for at udforske musikken i trygge og sjove rammer. De konkrette mål med musiktræningen er:

  • At lære at skelne forskellige musikinstrumenter fra hinanden
  • At spille på forskellige instrumenter
  • At udforske lydstyrke, klang, rytmer og melodier
  • At synge med varieret lydstyrke
  • At lege med musikken via sang- og bevægelseslege
  • Hvorfor er musiktræning vigtigt for børn med høretab?

Forældrene har været glade for musikforløbet og fortæller, at både de og børnene har fået mere blod på tanden i forhold til at spille og synge mere i hverdagen.

“Vi har fået interesse for musiktræning, og har nu tilmeldt os et forløb hos Spillebillen efter at vi har deltaget i Decibels musiktræning”

BabyBeats for småbørn med høretab

I samarbejde med Advanced Bionics tilbød Decibel i 2016, 2017 og 2018 et forløb med BabyBeats for småbørn med høretab. BabyBeats hjælper dit barn med at udvikle sin kommunikation, giver dig en god hyggestund med dit barn og et netværk med andre forældre til småbørn med høretab.

Unavngivet (1) Unavngivet (1)

Rytmik og musik for børn med CI og andre vanskeligheder

I samarbejde med Danaflex har Decibel i 2016 afholdt 3 individuelle forløb for børn med CI, der også har andre vanskeligheder. Forløbene satte fokus fokus på rytmetræning med trommer, tramp og klap, tonehøjdeskelnen, skelnen af forskellige instrumenter, træning af auditiv hukommelse med forskellige instrumenter og sang med træning af artikulation, stemmebrug og rytme.