Vores arbejde

Du er her: Forside / Vores arbejde / Forskning / IHEAR projekt

IHEAR projekt

Aktuelt

14.08.2020

Hvordan skaber vi de bedste betingelser for børn med høretab i skolen? I denne film giver en skolelærer, børn, en forælder til et barn med høretab og Decibels forskere gode råd og vejledning til alt fra den gode skolestart til høretekniske hjælpemidler. Filmen er lavet med udgangspunkt i Decibels forskningsprojekt IHEAR – i skole med høretab. Filmen henvender sig til forældre til børn med høretab, de lærere som skal undervise dem i skolen og tale-hørekonsulenter som vejleder skolen om godt lyttemiljø. (Filmen har danske undertekster, klik på CC nederst på videoen, for at se dem).

30.01.2020

Skolebørn med hørenedsættelse færdes i miljøer, hvor støj, akustik og andre forhold kan gøre dagligdagen udfordrende. Men hvor meget betyder høretabet i en børne-hverdag med læring, venner og fritidsaktiviteter? Det skal Decibels forskningscenters store IHEAR-projekt gøre os klogere på. Holdet bag IHEAR har fået en artikel i Ugeskrift for Læger.

26.06.2019

Forskningsprojektet IHEAR – I skole med høretab har til formål at udvikle en ny praksis for børn med høretab i indskolingen, der skal sikre, at børnene med høretab får de samme muligheder for faglig læring og social trivsel i skolen som deres normalthørende klassekammerater.

Det 4-årige projekt blev skudt i gang i januar 2017 og er nu allerede halvvejs. Derfor er der blevet udarbejdet en midtvejsevaluering, som er bygget op om projektets fem specifikke mål indenfor områderne sprog- og læseudvikling, pragmatik/social interaktion, høreteknologi, trivsel og implementering af en auditiv verbal praksis (AVP) i skoleregi.

Klik her for at læse de overordnede resultater for hvert mål og erfaringer fra projektet, der kan knyttes til målene.

IHEAR-projektet er forankret hos Decibel og partnere i projektet er desuden Oticon, Oticon Medical, Aarhus Universitetshospital, Kommunikationscentret Region Hovedstaden og Rigshospitalet. Projektet er støttet med midler fra Innovationsfonden og fra Oticon Fonden.

14.12.2018.

Over 150 deltagere var med, da Decibels årlige konference om høretab løb af stablen på Hotel Storebælt i Nyborg i november måned. Konferencen bød bl.a. på nyt om Decibels forskningsprojekt IHEAR – I skole med høretab, en paneldebat om høretekniske hjælpemidler i skolerne og en række fordybelsesspor om akustik, praktiske erfaringer med høreteknik og tværkommunalt samarbejde. Klik her for at læse en opsummering af dagen og se en video med indtryk fra konferencen.

16.11.2018.

Foreløbige resultater blev delt på Decibels konference, New Nordic Hearing

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få direkte besked når vi er klar med en opsamling fra konferencen. Decibels konference “New Nordic Hearing – høreteknologi i praksis” blev afholdt i Nyborg d. 15. november. Decibels videnscenter har identificeret nogle grundlæggende og komplekse problematikker igennem IHEAR projektet, som vi adresserede på vores årlige konference i efteråret. Vi delte bl.a. IHEAR-projektets foreløbige resultater og ny viden om børnegruppen.  Alt sammen for at børn og unge med høretab kan få de optimale betingelser for god indlæring og social udvikling.

 16.08.2018.

IHEAR i TV2-nyhederne

D. 16.8. havde TV2 et indslag om IHEAR projektet i 22-nyhederne. Læs lidt mere om indslaget og se billeder, her

13.12.2018

Projektet har nu været i gang i ca. et års tid. 47 børn med høretab og deres forældre er tilknyttet, samt en kontrolgruppe på 30 normalthørende børn. Nogle af børnene med høretab er blevet observeret på deres skoler og institutioner og lærere og pædagoger har fået råd og vejledning fra projektets AV-undervisere. De første resultater fra audiometriske test udført af projektets partner, Oticon Medical, er blevet præsenteret på et kursus for forældrene. Lærere og pædagoger har ligeledes deltaget i et heldags-kursus. Læs mere om status på projektet her 


 

Projektets formål

IHEAR skal udvikle en praksis for at sikre, at børn med høretab får de samme muligheder for faglig læring og social trivsel i skolen som deres normalthørende klassekammerater.

Hvorfor er projektet vigtigt?

Børn med høretab er udfordrede høremæssigt, sprogligt, kognitivt og socialt. Ny høreteknologi, som for eksempel CI og digitale høreapparater, har ændret mulighederne markant for børn med høretab. Børn med alle grader af høretab inkluderes i dag i lokale skoler fremfor som tidligere generationer på specialskoler for børn med høretab. Der foreligger imidlertid ikke opdateret og evidensbaseret viden om gruppens behov i forhold til vellykket inklusion i skolen. Det netop afsluttede AVT-projekt, hvor 55 børn med høretab har modtaget specifik auditiv verbal træning inden skolestart, viste positivt, at 80% af børn med høretab kan opnå alderssvarende talesprog forud for skolestart. Men deres udfordring er stadig, at de har behov for vedvarende indsats både auditivt, verbalt og høreteknologisk. Børnegruppen er derfor sårbar i forhold til inklusion i skolen både hvad angår de akademiske krav og den sociale kontekst i skoleregi.

Hvad skal resultaterne bruges til?

Projektets vision er, at ingen børn med høretab tabes i skole-regi. Viden fra projektet skal anvendes til udvikling af interventioner, som kan udligne forskelle mellem børn med høretab og normalthørende børn og dermed reducere personlige og samfundsmæssige omkostninger for børn med høretab.

Hvilke grupper er projektet rettet imod?

For at sikre, at de rette betingelser er til stede, vil vi i projektet både yde en målrettet indsats til forældre og børn med høretab samt til børnenes primære lærer. Formålet er at arbejde målrettet hele vejen rundt om barnet.

Hvem er de deltagende børn?

De 47 deltagende børn i projektet har dobbeltsidigt høretab, er afhjulpet høreteknisk med CI, høreapparater eller Bahs og har modtaget 3 år med AVT forud for skolestart.

Aktiviteter i projektet

I projektet vil forældrene få tilbudt:

  • Fire årlige AVT-sessioner med fokus på opnåelse af individuelt opsatte sproglige mål (foregår på Audiologisk Klinik i Aarhus eller hos Decibel i Hellerup)
  • Årligt kursus med skolerelevant indhold
  • Årlige test af deres barns sproglige udvikling (herunder et spørgeskema, hvor barnets lærer vurderer barnet i forhold til dets klassekammerater)
  • Årlige høretest med fokus på barnets udbytte af høreteknologi og indstilling af denne (foretages hos Oticon i Smørum)

I projektet vil barnets primære lærer få tilbudt:  

  • Halvårlige besøg på skolen med observation i klassen og efterfølgende eventuel vidensdeling og feedback til det samlede lærerteam omkring barnet
  • Et årligt kursus for barnets primære lærer med viden om at have en elev med høretab i sin klasse og specifikt om sproglige strategier
  • Løbende dialog via mail og på telefon mellem den primære lærer og den AVT-specialist, som er tilknyttet barnet med høretab

Barnets lærer skal årligt udfylde et spørgeskema, hvor han eller hun vurderer barnet i forhold til dets klassekammerater på faglige og sociale parametre. En vigtig forudsætning for at indgå i IHEAR er altså, at barnets skole siger ja til at være en del af projektet. Forældrene skal ligeledes forpligte sig til at deltage i AVT-forløbet samt det årlige kursus og til en årlig høretest hos Oticon i Smørum. Yderligere skal forældrene forpligte sig til, at deres barn testes, og at testresultaterne kan anvendes offentligt i anonymiseret form. Der vil desuden være et elektronisk spørgeskema, som forældrene skal udfylde en gang årligt.

Projektpartnere

Projektet sker i et samarbejde mellem Decibel – Landsforeningen for Børn og Unge med Høretab, Oticon, Kommunikationscentret (Region Hovedstaden), Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Herudover kommer cirka 40 skoler til at indgå i projektet. Projektet er støttet med 6. mio. kr. af Innovationsfonden og er en del af deres ’Grand solutions’ program. Oticon Fonden har desuden støttet Decibel med 1.5 mio. kr. Det samlede budget er på 11 mio. kr.