Vores arbejde

Du er her: Forside / Vores arbejde

Vores arbejde

Vi arbejder for, at børn og unge med høretab i Danmark vokser op med de samme muligheder som deres normalthørende kammerater, så de oplever at være en naturlig del af samfundet. Dette under nænsom hensyntagen til, at børn og unge med høretab er hele mennesker og at de altid vil være afhængige af specialiseret genoptræning, særlige hjælpemidler og støtte.

Det arbejder vi for

  • At sikre optimale muligheder for børn og unge med høretab, så det enkelte barn og den unge bliver mødt med en tro på dets evner til at udvikle sit fulde potentiale
  • At sikre en specialiseret genoptræning med auditivt fokus, så børn med høretab bliver gode til at lytte og tale
  • At skabe netværk og erfaringsudveksling mellem familier, hvis børn eller unge har et høretab
  • At sikre lige vilkår for alle familier med høretab, uanset hvor i landet de er bosat
  • At fremme forståelsen for børn og unge med høretab i det omgivende samfund
  • At rådgive alle, der har interesse for børn og unge med høretab

I Decibel har vi to overordnede fokuspunkter

  • Fokus på formidling af viden via kurser, konferencer, blad, hjemmeside, nyhedsbrev og materialer. Derudover har vi fokus på politisk arbejde, netværk, rådgivning og erfaringsudveksling
  • Fokus på forskning og best practice for at sikre de bedste vilkår for børn og unge med høretab. Derfor kører Decibel et 4 årigt projekt, der undesøger, om børn med høretab er sprogligt alderssvarende efter 3 år med AVT