Om Decibel

Du er her: Forside / Om Decibel / Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

I Decibel tror vi på, at vi sikrer de bedste forhold for børn og unge med høretab via dialog og samarbejde med de øvrige parter i høreverden. Historien har også vist os, at når vi går hånd i hånd med fagfolk og foreninger, så skaber vi sammen bedre forhold for børn og unge med høretab

Decibels tætte samarbejdspartnere

Derudover indgår vi på caseniveau i samarbejde med forskellige politiske og interessepolitiske institutioner. Vi havde et tæt samarbejde med SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) og sad med i deres følgegruppe, da de udkom med deres store rapport om mennesker med høretab i Danmark i 2014, ligesom vi har siddet med i referencegruppen under Socialstyrelsen, da forløbsbeskrivelsen blev udarbejdet i 2015. Vi samarbejder også med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om emner, der er hørerelateret.