Om Decibel

Du er her: Forside / Om Decibel / Foreningens historie

Foreningens historie

Midten af 1990’erne –  de første danske børn får CI

I 1993 begynder Gentofte Sygehus at tilbyde CI til børn. Dengang kendte forældre ikke meget til CI og derfor heller ikke, hvad de kunne forvente? Ville børnene komme til at høre? Ville de kunne lære at tale? De få udenlandske erfaringer var gode, så der var nogle få familier, der takkede ja. Dengang fik forældrene at vide, at de skulle være glade, hvis børnene kunne høre en brandbil på gaden. På dette tidspunkt var der meget stærke holdninger mod CI, og forældrene oplevede, at holdninger og myter flyttede fokus fra børnenes behov, der hverken var som de hørendes, hørehæmmedes eller de døves behov. Derfor besluttede forældrene at at samle sig og oprette en selvstændig forening med fokus på netop børn med CI’s behov og potentiale.

Påsken 1997 – Decibel stiftes

Decibel blev derfor stiftet i påsken 1997 af 5 familier til børn med CI. Familierne kom fra både Jylland og Sjælland, og dermed var Decibel en landsforening. Familierne havde et stærkt ønske om, at deres børn skulle være hørende, og derfor tog de også en beslutning om at trække deres børn hjem fra døvevuggestuer og -børnehaver. Det var dengang meget modige valg, og mange i det etablerede døvesystem var da også modstandere af forældrenes valg.

Foreningens første arrangement blev holdt på Hotel Legoland i oktober 1997, og der var ca. 9 familier med. Det var en fantastisk oplevelse at være sammen – både for børn og voksne. Børnene, som dengang var mellem 2-5 år, var sammen med andre børn med CI, og de voksne kunne snakke med andre forældre om alle de ting, der fyldte i hverdagen. Børnene havde den gang kun et CI – også selvom de var hele døve på begge ører, og mange af børnene gik i døveinstitutioner med tegnsprog.

I årene derefter voksede foreningen stødt men efter år 2000, hvor flere sagde ja tak til CI voksede foreningen med stor hast.

Arrangementet på Hotel Legoland blev hurtigt en tradition og er siden blevet afholdt hvert år uden undtagelse. I starten for alle familierne i foreningen, men siden 2008 kun for familier med skolebørn, da der efterhånden ikke længere var plads til de 100 familier, som den gang deltog på kurset på Hotel Legoland. De små børn 0-4 år og børn og unge med høretab og andre vanskeligheder rykkede med stor succes til Castberggård, hvor de fortsat mødes hvert år. Weekenderne er fortsat en god blanding af faglige indlæg, workshops og socialt samvær.

2007 – 10 års jubilæum

I 2007 fejrede Decibel 10 års jubilæum. 10 år hvor forholdene for børn med CI  markant har ændret sig samtidig med, at Decibel har fået flere og flere medlemmer, og flere og flere aktiviteter. Den daværende bestyrelse havde allerede året før besluttet, at foreningen skulle gå fra at være en ‘køkkenbordsforening’ til en professionel forening med et sekretariat. Hermed var den første ansatte i Decibel en realitet.

2008 – fra køkkenbordsforening til professionel forening

I 2008 flyttede Decibel ‘hjemmefra’ og fik sit første egentlige kontor ude i byen, og samtidig gik sekretariatet fra 1 til 2 medarbejdere, da foreningen fik midler fra satspuljen til et projekt med fokus på at formidle viden til forældre via kurser og temadage.

Forsommeren 2012 en forening for alle børn med høretab

I 2012 blev Decibel en forening for alle børn og unge med høretab og deres familier. I den forbindelse ændrede foreningen navn fra deCIbel til Decibel. I første omgang var det de unge, som førte tanken med sig. De skelner ikke mellem typer af høretab og om man bruger høreapparat (HA), CI eller benforankret høreapparat – de ønsker bare at have et stort og bredt netværk blandt andre unge med høretab. Men det er også et faktum, at ca. 1/3 af de børn som får CI, får det som følge af, at de ikke længere kan få nok glæde af deres HA’er, da deres høretab bliver stadig større. De begynder altså med høreapparater og ender med CI, og har tidligere været medlem af først en forening og derefter af Decibel. Nu kan de blive medlem af Decibel, så snart høretabet bliver opdaget.

Det er slået fast, at børn med høretab kan lære at tale – godt og ikke kun et sprog, men flere. Desværre er der mange børn med høretab, som ikke får det forventede udbytte, fordi genoptræningen simpelthen ikke er god nok endnu, så der er stadig – så mange år efter brug for en landsforening som Decibel, der sætter fokus på børn og unge med høretabs behov.

September 2013 – det første forskningsprojekt i Decibel regi

Sensommeren 2013 søsætter Decibel derfor sin hidtil største aktivitet, der netop har fokus på genoptræning. Via midler fra Socialministeriet og Oticon Fonden, undersøger vi, om 3 år med AVT giver alderssvarende talesprog for 60 børn med høretab før skolestart. Projektet løber til 2017 og i den forbindelse har Decibel ansat 2  medarbejdere i en ny forskningsenhed under Decibel.

Vi glæder os over at blive flere til at stå sammen, råbe op, skubbe på og ændre praksis til vores børn og unges bedste. Og vi glæder os til at være flere, som kan dele erfaringer, samle viden og være der for hinanden. Når vi mødes på tværs af landsdele til kurser, på Facebook, i de regionale netværk og i det helt nære.