Om Decibel

Du er her: Forside / Om Decibel / Decibels kampagner

Decibels kampagner

Decibel har siden 1997 gået forrest for at sikre de bedste forhold for børn og unge med høretab. Alene – men ofte sammen med fagfolk i systemet, som i lighed med Decibel har set den teknologiske udvikling løbe afsted, den internationale forskning pege i en særlig retning og en dansk høreverden som ikke altid fulgte med. Det har til tider krævet blod, sved og tårer, men resultaterne har været det hele værd.

2013-2017  Alderssvarende talesprog til børn med høretab via tre år med  AVT

Formål: At afprøve og dokumentere effekten af et tre-årigt AVT-træningsforløb udført af certificerede fagfolk, med det mål at børnene skal være alderssvarende talesprogligt inden skolestart.  60 deltagende familier, hvoraf de 20% af børnene har andre vanskeligheder (CHARGE syndrom, Cornelia de Lange syndrom, Cerebral Parese, m.fl.) Med 60 deltagende familier,  er det det største af sin art på verdensplan.

Resultat: Udvidelse af det eksisterende 1-årige AVT-forløb til børn med CI blev vedtaget på finansloven i efteråret 2016. Nu kan alle børn på 0 til og med 5 år med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab over 40 dB., uanset om de bruger CI, høreapparater, bahs eller ABI, deltage i et 3-årigt AVT-forløb på en højkvalificeret audiologisk afdeling. Foreløbig er der afsat midler til AVT indtil udgangen af 2020.

2011-2013 Udvikling af projektet – Alderssvarende talesprog til børn med høretab

Formål: At udvikle et projekt, hvor Decibel kan afprøve og dokumentere effekten af et 3-årigt AVT-forløb udført af fagfolk, som er certificerede i AVT eller i gang med at blive certificeret.
Resultat: Bevilliget 7,5 mio. kr. i satspuljemidler, samt over to millioner fra fonde til at afprøve og dokumentere metoden i for hold til at sikre børn med høretab et alderssvarende talesprog forud for skolestart.

2008 – 2010 Projekt – Forstår du, hvad jeg siger?!

Formål: At skabe et kvalificeret genoptræningstilbud på landets CI-Centre og sikre, at børn og unge med CI kan rummes i det almene system.
Resultat: Har siddet med i arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen og været med til at indføre en national protokol for pædiatrisk cochlear implantation, der sikrer højt specialiseret genoptræning på CI-Centrene efter CI- operation.

2009 – 2011 – En kvalificeret indsats for børn og unge med CI betaler sig!

Formål: At børn og unge med CI kan få den støtte de har behov for gennem hele deres barndom og ungdom, så de kan rummes i det almene system.
Resultat: Har været med til at få nedsat tværministerielt udvalg omkring at højne indsatsen for børn og unge med CI. Har afholdt to seminarer for dem om børnegruppens behov og har lavet et oplæg til den fremtidige strukturering af området.

2007 – 2010 – ’360 grader rundt om de nye hørende børn’

Formål: At ruste forældre til bedst muligt at kunne støtte deres barns (talesproglige)
udvikling.
Resultat: Midler modtaget fra Velfærdsministeriet til dette i 2008. Projektet er gennemført med mere end 1100 deltagere.

2005 – 2006 – To CI’er hører bedre end et!

Formål: At give mulighed for at børn kan blive implanteret på begge ører frem for et.
Resultat: Blev politisk besluttet april 2006 og har været praksis siden september 2006.

2003 – 2005 – Alle har ret til et CI!

Formål: At ophæve operationsstop, så alle børn og voksne, der ønsker – og er kandidater til et CI kan blive implanteret.
Resultat: Midler til at alle kandidater kan implanteres, uden at skulle vente på næste års kvote.