Om Decibel

Du er her: Forside / Om Decibel

Om Decibel

Decibel blev stiftet i 1997 og er en landsdækkende forening for børn og unge med høretab.  Det uanset hvordan høretabet er afhjulpet – det vil sige almindelige høreapparater, CI, Bahs og ABI. Vi oplever nemlig, at børn og unge uanset deres høreteknik, står med de samme udfordringer i hverdagen. Og det er helt i tråd med, hvordan de unge med høretab i øvrigt ser sig selv. De skelner ikke selv mellem, hvad der er bag ørerne. Det afgørende er, at der er et høretab.

Foreningens primære formål er at sikre de bedste vilkår for børn og unge med høretab i Danmark, så de får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale og opnå samme muligheder som deres normalthørende jævnaldrende under hensyntagen til det enkelte barns forudsætninger.

Decibel drives af en frivillig bestyrelse bestående af forældre til børn og unge med høretab, mens den daglige drift varetages af foreningens sekretariat, der har til huse i Hellerup nord for København. Derudover består foreningen af et videnscenter, der varetager forskningsopgaver relateret til foreningens arbejde om f.eks. genoptræning, skolegang m.m. Foreningens aktiviteter fokuserer på vidensdeling, erfaringsudveksling og netværk mellem medlemmerne og afholder bl.a. netværksarrangementer for forældre og børn, familiekurser, ungdomsarrangementer og konferencer for professionelle, der arbejder med høretab.

Decibels arbejde finansieres primært via medlemskaber, fondsbidrag og støtte fra relevante puljer, og foreningen samarbejder med relevante myndigheder, institutioner og virksomheder på social-, uddannelses- og sundhedsområdet.

Decibels formål

§2 Foreningens formål er at sikre bedst mulige vilkår for børn og unge med høretab ved at:

  • skabe optimale muligheder for, at børn og unge med høretab får en så god hørelse, at de kan få mulighed for en alderssvarende talesproglig og social udvikling – eller den bedst mulige udvikling ud fra det enkelte barns ressourcer og forudsætninger.
  • udvikle dialogen og netværket mellem familier med børn og unge, der har et høretab og blandt børn og unge selv.
  • i videst muligt omfang at vejlede og rådgive i forhold, der vedrører høretab
  • skabe og formidle viden om at leve med et høretab som barn/ung – til forældre, de unge selv, professionelle omkring gruppen af børn og unge med høretab og beslutningstagere samt fremme forståelsen for høretab i det omgivende samfund.

Decibels vedtægter

Decibels vision, mission og strategi

Decibels etiske retningslinjer