8. januar 2019

Vi søger specialestuderende

Skal du skrive speciale i foråret/efteråret 2019?

Vi søger 1-2 specialestuderende til et speciale om livskvalitet blandt teenagere med høretab. Arbejdet består konkret i at oversætte og validere det amerikanske spørgeskema ’Quality of Life Questionnaire for Children with Cochlear Implant’.
Specialet indgår som en del af et tværnationalt samarbejde mellem Decibel, University of Dallas, Bionics Institute Melbourne og AV UK, som skal bidrage til at belyse livsvilkår for teenagere med høretab.
Decibel bistår med hjælp til rekruttering af deltagere samt løbende sparring og vejledning.
Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte forskningsleder Lone Percy-Smith, lone@decibel.dk eller Maria Hallstrøm, mariaha@decibel.dk.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar