8. august 2017

Vi er tilbage fra sommerferie – med en del ændringer

Vi er tilbage fra sommerferie – med en del ændringer

Både ansatte og frivillige i Decibel er tilbage igen og er klar til at smøge ærmerne op efter en dejlig sommerferie. Når vi tager hul på hverdagen igen, er det med en del ændringer i bemandingen og en ny rollefordeling på flere poster. Der er nemlig kommet en række nye ansigter i Decibel-villaen, nogle af de ansatte har fået nye arbejdsopgaver – og bestyrelsen har på deres første møde efter sommerferien valgt at konstituere sig på ny og valgt ny formand og næstformand.  Du kan læse mere om den nye rollefordeling her:

Decibels videnscenter:
  • Tanja Pihl Sandager er leder af Decibels videnscenter.
  • Maria Hallstrøm er ny dokumentationsmedarbejder i implementeringen af det treårige AVT-forløb.
  • Signe Wischmann er ny forskningsmedarbejder på IHEAR-projektet (vikar for Tenna Lindbjerg Tønning indtil april 2018).
  • Nille Elise Kepp er ny ph.d.-studerende.
Decibels sekretariat:
  • Sara Maria Cordtz er ny sekretariatsleder.
  • Ingibjörg Sigtryggsdóttir er ny kommunikationsmedarbejder (vikar for Lone Jantzen indtil januar 2018).
Decibels bestyrelse:
  • Stella Dyrberg er ny formand for bestyrelsen. Hun overtager posten fra Yaacov Kigiel-Slor.
  • Birgitte Koch Jørgensen er ny næstformand i bestyrelsen. Hun overtager rollen fra Ingibjörg Sigtryggsdóttir, der fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

Se hvordan du kommer i kontakt med alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer


Bestyrelsen

Bestyrelsen har på deres første møde efter sommerferien valgt at konstituere sig på ny, da tidligere formand Yaacov Kigiel-Slor har valgt at træde ud af bestyrelsesarbejdet af personlige årsager. Stella Dyrberg fra bestyrelsen bliver ny formand, og Birgitte Koch Jørgensen overtager næstformandsposten fra Ingibjörg Sigtryggsdóttir, som fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

Yaacov har varetaget formandsposten i Decibel, siden han tiltrådte bestyrelsesarbejdet i 2014. Fra ansatte og frivillige i Decibel lyder der et stort tak til Yaacov for hans engagement og alle de mange timer, han har lagt i den gode sags tjeneste.

stella

Stella Dyrberg er fra august måned ny bestyrelsesformand i Decibel.  Til daglig er Stella HR-chef i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Stella er mor til tre drenge, Georg på 9 år, Osvald på 6 år og Walter på 3 måneder. Osvald er født døv og har CI på begge ører. “Jeg meldte mig ind i Decibels bestyrelse i 2016, da jeg gerne ville bidrage til Decibels fantastiske indsats overfor for børn og unge med høretab. Som formand vil jeg fortsætte dette arbejde, og jeg vil have fokus på at sikre et stærkt politisk fokus på vores børn og unges behov og muligheder blandt andet via vores forskning. Men jeg vil også sikre, at vi med vores forening danner de bedste rammer for god støtte og vejledning til familier som os. Jeg er selv blevet hjulpet enormt af andre forældre i samme situation, og i vores forening skal vi blive stærke af vores fælles erfaringer”, siger Stella.

Sekretariatet og videnscentret

Tanja Pihl Sandager

Tanja Pihl Sandager har fra 1. august valgt at kaste sig over nye udfordringer som leder af Decibels videnscenter. Her skal hun bl.a. stå i spidsen for forskningsprojektet IHEAR og den nyoprettede dokumentations- og vidensfunktion, der knyttes til det 3-årige AVT-forløb. ”Decibel arbejder for at sikre bedre vilkår for børn og unge med høretab. I det arbejde spiller vores forskningsprojekter og ikke mindst kvalitetssikringen af det kommende AVT-tilbud en helt afgørende rolle. Jeg glæder mig over at få mulighed for at sætte fuldt fokus på disse vigtige opgaver og forsat bruge min erfaring og viden på området til gavn for Decibel”, siger Tanja.

 

sara-1

Sara Maria Cordtz er Decibels nye sekretariatsleder. Siden årsskiftet har  hun været projektansat i Decibel som kommunikations- og kursusansvarlig. Sara er cand.mag. i Moderne Kultur og har tidligere arbejdet med formidling i kultur- og undervisningsregi. Derudover er Sara stærkt forankret i det frivillige foreningsliv og har en bred viden om frivilligt organisationsarbejde med sig i rygsækken – og så er hun selv gudmor til et barn med CI. ”I løbet af de sidste måneder har jeg lært en masse fantastiske børn og forældre at kende gennem foreningens arbejde – og jeg har med egne øjne set, hvad det betyder for medlemsfamilierne, at der findes en platform som Decibel til at skabe netværk, ny viden og rum til erfaringsudveksling. Når man står sammen i en forening, kan man løfte i samlet flok og på den måde for alvor være med til at skabe resultater til gavn for børn og unge med høretab. Jeg ser frem til at være med til at fortsætte dette gode arbejde og til at udvikle foreningen i tæt samarbejde med bestyrelsen og mine kolleger i Decibel Villaen”, siger Sara, som overtog posten som sekretariatsleder 1. august.

 


Øvrige nye medarbejdere

De øvrige nye medarbejdere bliver løbende præsenteret på vores Facebook side.

Her kan du også se dem og finde deres kontaktinfo

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar