9. marts 2017

Vaccination mod bakteriel meningitis

I den senere tid er der blevet konstateret en række tilfælde af bakteriel meningitis i Danmark. Bakteriel meningitis er betegnelsen for betændelse med bakterier i hjernehinderne og er en meget alvorlig infektion. De bakterier, der hyppigst giver meningitis, er pneumokokker og meningokokker. Meningitis kan ramme alle mennesker, men ses især hos børn og unge, ældre og svækkede personer og kan i løbet af få timer udvikle sig til en livstruende infektion.

De nyligt registrerede tilfælde, som i januar 2017 forårsagede to dødsfald i Københavnsområdet, er begge af typen invasiv meningokoksygdom forårsaget af gruppe W135.

Som CI-bruger skal man være særlig opmærksom på forholdsreglerne omkring meningitis. Derfor har Decibel været i kontakt med Statens Serum Institut for at få klarhed over, om der på baggrund af de nye tilfælde er sket ændringer i retningslinjerne.

I følge Palle Valentiner-Branth, sektionsleder og afdelingslæge ved Statens Serum Institut, er den eksisterende anbefaling vedrørende vaccination af bakteriel meningitis med pneumokokker for CI-brugere fortsat gældende. Anbefalingen lyder, at CI-patienter vaccineres med Pneumovax og Prevenar 13 for at opnå en bedre beskyttelse mod bakteriel meningitis. Derudover skal man hvert 5. år have tjekket, om vaccinen fortsat er virksom. Det gøres ved at få foretaget en blodprøve hos egen læge.

BAHS-brugere er ikke omfattet af de gældende anbefalinger. Der hvor indgangsporten til meningitis hos CI-brugere potentielt kan findes, er via elektroden og ind i indre øre. Denne er man ikke i nærheden af med BAHS.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar