3. juli 2018

Udbytte af Børnehørekurser

Decibel har talt med tale-hørekonsulent Lotte Lee Møller (PPR, Aarhus Kommune) om hvilket udbytte børn og unge med høretab kan have af at deltage i et børnehørekursus – set med fagprofessionelle briller på. Læs tale-hørekonsultentens overvejelser, gode råd og anbefalinger  her:

 

Hvad oplever du som tale-hørekonsulent, at barnet/den unge får med sig hjem efter en uge på børnehørekursus?

Jeg taler fra erfaringer med Børnehørekurset på Frijsenborg Efterskole.

Jeg oplever glade børn og unge, som har tilbragt en uge sammen med andre børn og unge i alle aldre, hvor de ikke skal forklare sig omkring deres høretab. De skal ikke forklare, hvad det er, de har på ørene, eller hvorfor de siger “Hva’?” lidt flere gange end andre børn, eller hvorfor de bliver trætte og har behov for lidt ro omkring sig.

Kursusdeltagerne kommer tilbage med en viden om deres eget høretab, som de ikke har haft tidligere, og de er generelt blevet klogere på sig selv som mennesker. Jeg møder flere børn/unge, som beder om at komme afsted igen og igen, og eftersom programmet er tilrettelagt således, at det rammer alle aldre, er det faktisk en fordel at komme afsted flere gange. Høretabet er ens for alle deltagere, men der er forskel på, hvad der rører sig i dig, om du går i 4. klasse eller om du går i 7. klasse.

Jeg oplever børn og unge, som kommer hjem efter en fantastisk uge med masser af sociale oplevelser og nye venner, som de føler sig ligeværdige med.

 

Har du nogle gode råd til forældre, der overvejer, om deres barn skal afsted på børnehørekursus eller lignende arrangementer?

Mit råd til forældre, som overvejer børnehørekursus, er, at de først og fremmest ikke skal være bekymrede for at sende deres børn afsted. Alle har sommerfugle i maven den første dag, men de kursusansvarlige tale-hørekonsulenter ved det, og der bliver kærligt taget hånd om hjemve og lignende.

Dernæst vil jeg give det råd til forældre til børn med høretab, at selvom deres barn er velfungerende, har venner og klarer sig godt i skolen, så har vi alle behov for at møde andre ligesindede, som man kan spejle sig i. Jeg spørger gerne de børn/unge, som jeg møder, om de har mødt andre med f.eks. høreapparater. De fleste fortæller, at de har en bedstefar eller en gammel tante med høreapparater, men set ud fra min synsvinkel, er det er ikke nok. Børn/unge med høretab har behov for at møde andre jævnaldrende med høretab.

 

Hvordan arbejder du/I i PPR med at vurdere kvaliteten af de forskellige tilbud om børnehørekurser, weekendlejre og lignende, der findes til børn og unge med høretab?

Børnehørekurset på Frijsenborg Efterskole sikrer kvaliteten for kurset ved at skrive en ret omfattende rapport efter endt deltagelse. Rapporten beskriver kursusdeltagerens udbytte af og deltagelse i kurset, og der refereres til samtaler, der afholdes med alle deltagere. I rapporten er der mulighed for, at barnet/den unge selv kan tilføje noget, og de kursusansvarlige har ligeledes mulighed for at udtrykke eventuelle bekymringer omkring den enkelte kursusdeltagers trivsel. Rapporterne har stor værdi for både familierne, skolerne og PPR.

 

Hvad vil du anbefale andre kolleger i PPR at være opmærksomme på, hvis de har børn/unge med høretab, som måske skal afsted på børnehørekursus eller et lignende arrangement?

Jeg vil anbefale andre kollegaer i PPR at have tæt kontakt med både børn/unge og deres forældre, når man tilbyder deltagelse i et børnehørekursus. Information om kurserne er meget vigtige, da det kan være grænseoverskridende som forældre første gang at sende sit barn i armene på folk, som man ikke kender. Jeg snakker ofte flere gange med forældrene til de børn/unge, som jeg tænker kunne være potentielle kursusdeltagere, og jeg arrangerer gerne en samtale med børnene/de unge for at høre deres tanker omkring deres høretab, hverdag, skoleliv osv.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar