6. december 2016

Samlet set trives eleverne i folkeskolen ganske fint med øget inklusion

Fra 2014 til 2016 har forskere fra SFI og DPU fulgt ca. 9.000 elever fra 400 skoleklasser over hele landet.

Undersøgelsen omfatter alle elever i folkeskolens almene klasser – både dem, der er blevet tilbageført fra et specialtilbud, deres klassekammerater og andre elever med særlige behov.

De tilbageførte elever, dvs. dem der er flyttet fra et specialtilbud til en almenklasse for relativt nyligt, har dog en mere blandet oplevelse. Adspurgt i interviews fortæller mange af dem, at de er glade for at være tilbage i en almindelig klasse, men også, at skiftet har været udfordrende, både socialt og fagligt. Især gruppearbejdet kan være vanskeligt.

Samtidig viser resultaterne af de nationale tests, at de tilbageførte elever som gruppe har flyttet sig fagligt. I matematik har de opnået bedre resultater end lignende elever, der er fortsat i specialtilbuddene. Forbedringen svarer til den udvikling, som elever i almenklasser i gennemsnit gennemgår på 1½ år. Der er imidlertid ikke lignende forbedringer at spore i læsning.

”Vores analyser viser – ikke overraskende – at jo mere aktivt eleverne deltager i læringsaktiviteterne, desto bedre klarer de sig i læsning og matematik. Det resultat gælder for alle elever – også de tilbageførte og andre elever med særlige behov. Så hvis inklusionen skal lykkes fremadrettet, er der brug for indsatser, der ikke alene har øje for de tilbageførte elevers fortsatte trivsel og udvikling, men som også hjælper almenklassernes andre elever med særlige behov i at deltage mere aktivt i undervisningen,”, siger seniorforsker og projektleder Chantal Pohl Nielsen.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar