19. februar 2015

Samarbejde med døve er svært mener danskere i ny holdningsundersøgelse

En ny pilot-holdningsundersøgelse fra Det Centrale Handicapråd, hvor man har spurgt 1100 tilfældigt udvalgte danskere viser blandt andet, at mange danskere mener, at det er en stor udfordring at samarbejde med en døv person (med tegnsprog), og at en døv person vil have svært ved at tage den samme uddannelse, som den adspurgte dansker har. I undersøgelsen har man spurgt ind til de adspurgtes holdning til tre fiktive personer: En i kørestol, en døv og en person med ADHD.
Undersøgelsen er en forløber til en større holdningsundersøgelse, hvor godt 8000 tilfældigt udvalgte danskere vil blive spurgt ind til deres holdninger til handicappede medborgere. Resultaterne skal bruges som baggrundsmateriale for en stor holdningskampagne, der udgår fra Det Centrale Handicapråd i udgangen af 2015. Vi følger arbejdet.
Læs mere her.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar