29. april 2015

Om begrebet merudgifter

DUKH – Uvildige rådgivning og viden om lovgivningen på handicapområdet har formuleret et kort skriv, om de problemer de oplever at borgere støder ind i, når det handler om begrebet merudgifter:

Om begrebet nødvendige udgifter:

I DUKH yder vi ofte rådgivning til borgere, der synes, at det er svært at forstå, hvornår en merudgift er nødvendig. Samtidigt er det vores indtryk, at man i en række kommuner kigger for meget på, om den og den aktivitet nu er nødvendig i stedet for at kigge på, om aktiviteten er normal for en borger i tilsvarende alder og situation.

Begrebet nødvendig merudgift anvendes både i forbindelse med hjælp til dækning af merudgifter til familier med et barn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 41) og til voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100).

Vedrørende begrebet “nødvendige merudgifter” gælder det, at det indgår i vurderingen, om udgiften

1. er nødvendig,

2. om det er normalt at afholde udgiften,

3. om der er tale om en merudgift,

4. om der kompenseres for merudgifter, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og

5. i givet fald om merudgiften sammenlignet med andre ikke-handicappede er almindelig.

I forhold til nogle typer af merudgifter skal sagsbehandleren således ikke blot stille spørgsmålet, om merudgiften er nødvendig, men stille spørgsmålet, om merudgiften er nødvendig for at opretholde en normal og almindelig tilværelse sammenlignet med andre ikke-handicappede i en tilsvarende livssituation.

Læs mere om problemstillingen i Praksisnyt nr. 29 fra DUKH: Hvad dækker begrebet ”nødvendige merudgifter” over?