27. juni 2013

Nyt om Decibels forskningsprojekt

Nyt forskningsprojekt skal sikre alderssvarende talesprog til småbørn med høretab. 50 familier får gennem de næste tre år mulighed for at deltage i et 3-årigt forløb efter metoden Auditory Verbal Therapy (AVT). Solide faglige kræfter skal sikre højt fagligt niveau. Læs mere om, hvem der kan deltage i projektet og hvordan, man kan komme med.

Forskningsprojektet starter op d. 1. september 2013 og løber til og med november 2016. Projektet får til huse i en villa i Hellerup, hvor der vil være tilknyttet to AVT-specialister, Lone Percy-Smith og Jane Lignel Josvassen, som er certificeret i AVT metoden eller i gang med den 3-årige efteruddannelse med henblik på at opnå certificering. Begge bringer stor klinisk erfaring med sig ind i projektet, da de også arbejder på Østdansk CI-Center på Gentofte Hospital.

Formålet med forskningsprojektet er at afprøve AVT-metoden under danske forhold med henblik på, om et 3-årigt forløb kan give et alderssvarende talesprog for det enkelte barn med høretab. Udenlandske erfaringer med metoden i bl.a. England og Australien viser, at 80 % – 100 % af børn med høretab indhenter deres talesproglige forsinkelse og får et alderssvarende talesprog, inden de begynder i skole. Projektet skal dokumentere, om et 3-årigt AVT-forløb i Danmark fører til de samme resultater, som ikke tidligere er set herhjemme.

Viser det sig, at et 3-årigt AVT-forløb fører til et alderssvarende talesprog for småbørn med høretab, skal der udarbejdes en model for, hvordan det kan gives som et tilbud fremadrettet.

Decibel søger deltagere
I forskningsprojektet skal indgå 50 familier gennem godt tre år. Der gælder følgende for at kunne deltage i projektet:
– Barnet skal have et behandlingskrævende høretab og skal være teknisk afhjulpet med høreapparat, CI eller benforankret høreapparat
– Barnet skal være 0 – 4 år, når familien træder ind i projektet
– Som forældre skal man være villige til at bruge tid og være motiverede for at deltage i undervisning løbende gennem tre år, og bruge det lærte derhjemme

Ønsker man at deltage i projektet, så send en mail til decibel@decibel.dk inden d. 14. august. I mailen skal kort stå om barnet, forløbet indtil nu og kontaktinformationer.

Efter d. 14. august kontakter Decibel alle, som har skrevet, til en videre samtale.

Kort om AVT
Metoden er baseret på et forældreønske om, at barnet skal være funktionelt hørende med et alderssvarende talesprog og kunne inkluderes med normalthørende jævnaldrende. Konkret arbejdes der for dette mål ved, at certificerede AV-undervisere guider og coacher forældrene i, hvordan de bedst støtter deres barn i at blive god til at høre, lytte og opnå et alderssvarende talesprog: Det vil sige talesprog på niveau med deres normalthørende jævnaldrende. Dette sker ved, at forældrene sammen med deres barn deltager i 1-times sessioner, hvor de undervises og instrueres i, hvordan de kan fremme deres barns udvikling bedst muligt ud fra konkrete målsætninger.

Konkret i forhold til dette tilbud
Det er vigtigt, at man forinden har gjort sig klart, om man er motiveret for at deltage i projektet. Dels ved at deltage i undervisningsforløb, dels ved at anvende det lærte i hjemmet og dels ved at deltage i spørgeskemaundersøgelser og tests af/med barnet.

For børn med høreapparat eller benforankret høreapparat gælder i hovedreglen, at de tilbydes et 3-årigt AVT-forløb. Mens der for børn med CI i hovedreglen er tale om to år, da småbørn med CI får det første år af AVT-forløbet på CI-centret. Det afhænger af barnets behov, hvor ofte der er undervisning. I nogle perioder hver 14. dag og i andre perioder med længere intervaller alt efter status på jeres barns talesproglige udvikling.

Børn, der har andre udfordringer end deres høretab, er også meget velkomne i projektet.

Overordnet gælder, at der skal tilgodeses både børn med høreapparater og børn med CI. At der kan indgå ca. 20 % af børn med konkurrerende handicap – det vil sige, at barnets yderligere vanskeligheder kan have indflydelse på deres udvikling i forhold til at lære at høre og tale.

I alt skal der indgå 50 familier i det 3-årige projekt. Ca. 30 familier i løbet af det første projektår og ca. 20 familier i løbet af andet projektår. I andet projektår vil det primært være børn med CI, der kan optages i projektet, da det ellers ikke er muligt at opnå et 3-årigt AVT-forløb indenfor projektets løbetid.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar