19. november 2012

Nyt fra DUKH: hvornår træder en bevilling i kraft?

Nyt fra DUKH: Hvornår træder en bevilling i kraft?

Nogle borgere og sagsbehandlere kan komme i tvivl om, hvornår en bevilling gælder fra. Gælder den fra ansøgningstidspunktet eller fra afgørelsestidspunktet? Endvidere kan der herske tvivl om, hvorvidt der kan bevilges hjælp efter serviceloven til udgifter, som en borger har haft, før kommunen har taget stilling til, om borgeren havde ret til ydelsen eller ej.

Læs Praksisnyt nr 19 fra DUKH og få mere viden om hvilke regler, der gælder på området.

Hos DUKH kan forældre få vejledning rådgivning om handicapkompenserende ydelser i sager mellem jer og typisk jeres kommune. DUKH er en uvildig part i sagen. I kan kontakte DUKH via www.dukh.dk og her få både vejledning via telefon og nettet.
Læs mere om DUKH her

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar