16. december 2013

Nyt fra Decibel – Julen 2013

Julen står for døren – og de fleste børn har nok allerede skrevet deres ønskeliste til enten julemanden eller forældre. I Decibel har vi også skrevet en ønskeliste – ikke til julemanden, men til panellet og deltagerne på Langelinieskolens konference den 2. december om fremtidens skole for børn med høretab. Fælles for vores ønsker er, at der skal være viden tilstede på de skoler, hvor børnene er, at der både praktisk og pædagogisk er taget højde for barnet med høretab, og at der følger penge med, der hvor børnene er. Uanset barnets behov. Vi håber, at vores ønsker bliver bragt med, når der fremadrettet skal tænkes inklusion af børn med høretab. Vi vil i hvert fald gøre vores for at sikre det.

Foranlediget af artiklen med Lars Barfoed i Døves Jul 2013, aflagde Decibel i november et visit hos Lars Barfoed, formand for det Konservative Folkeparti, på Christiansborg for at give ham vores syn på, hvordan vi ser gruppen af børn med CI, og hvad vi mener, der skal til for, at børn med høretab generelt får et aldersvarende talesprog. Og ikke mindst – hvad der lige nu og her mangler i forhold til at opnå det. Vi beskrev derfor gruppen af børn set med forældrenes øjne, vi talte om kvalificeret genoptræning, og at kommunerne desværre begynder at se børnene som værende normalthørende, fordi de er afhjulpet med gode tekniske løsninger. Det er en uheldig drejning, for selvom børnene har alle forudsætninger for at klare sig godt, vil de altid have en varig funktionsnedsættelse. Konsekvenserne af kommunernes udmelding kender vi alt for godt: Forældrene mister muligheden for tabt arbejdsfortjeneste og må bruge feriedage for at komme til justeringer på CI-centre og audiologiske afdelinger, og muligheden for at få dækket merudgifter til kurser og teknik begrænses eller bortfalder helt. Vi håber derfor, at I forældre, der lige nu diskuterer på Decibels Facebookgruppe om netop dette problem, vil sende jeres historie til os, så vi kan gå videre i systemet med den virkelighed, I oplever. Send jeres historie til: tanja@decibel.dk. Lars Barfoed var i øvrigt meget lydhør over for vores betragtninger og opfordrerede os til at tage kontakt til ham igen. Det vil vi helt sikkert gøre.

Vi ønsker alle forældre, børn med høretab, og de fagfolk der i hverdagen arbejder med og for børn og unge med høretab en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi takker for samarbejdet i 2013 og ser frem til et forsat samarbejde 2014.

Så er der kun tilbage at sige – rigtig god læselyst

Vi ses igen i 2014

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar