1. september 2016

Ny rapport stiller skarpt på uddannelse, job og trivsel blandt CI-brugere

Ny forskning: Unge med CI i uddannelse

Rådgivende Sociologer og lektor Niels-Henrik Møller Hansen fra Aalborg Universitet har begået en ny rapport om mennesker med høretab. Denne gang stiller de skarpt på CI-brugere mellem 18-67 år og deres uddannelse, beskæftigelse og jobtrivsel.

Rapporten har mange konklusioner og peger på mange udfordringer for målgruppen. For forældre til børn og unge med høretab, er det dog vigtigt at huske på, at CI-brugere mellem 18 og 67 år er en bred gruppe, og mange i gruppen har:

 • Fået CI meget sent i livet (som voksen)
 • Fået meget lidt genoptræning (de fleste har fået 2-3 måneder)
 • Mødt lave forventninger i systemet

studievalg

De fleste i målgruppen er derfor afgørende forskellige fra børn og unge med CI i dag.

Undersøgelsen peger alligevel på en række konklusioner, som er vigtige at kende til for forældre til børn og unge med høretab. Det gælder primært spørgsmål vedrørende uddannelse. Her har nemlig ca. 50% af de adspurgte oplevet, at høretabet har påvirket deres sociale trivsel og faglige udbytte i negativ retning, og ofte har der været overlapninger. Det vil sige, at unge under uddannelse, der oplever negativ social trivsel, også har oplevet et negativt fagligt udbytte. Det er vigtigt at sige, at dem i målgruppen, der har fået CI tidligt, er langt mindre udfordret, end dem der har fået CI som voksne.

Hvad er det så for nogle forhold, der har udfordret trivsel og det faglige udbytte? Her svarer de adspurgte:

Faglige forhold

 • Vanskeligt ved at følge med i undervisningen, der ofte foregår på de hørendes præmisser
 • Dårlig lyd fra medier (tv, film, video)
 • Manglende hensyn fra undervisere – de skal løbende mindes om f.eks. brug af høretekniske hjælpemidler
 • Dårlig akustik og støj
 • Svære ord, fagudtryk og fremmedord
 • Udelukkelse fra studiegrupper (lav tolerance overfor hørehandicappet og f.eks. gentagelser)

Sociale forhold

 • Træthed
 • Manglende overskud til at være social i pauser
 • Manglende overskud til sociale arrangementer udenfor skolen
 • Svært ved at følge med i uformel snak
 • Svært ved at følge med i større grupper
 • Fordomme

Fakta om undersøgelsen

 • 1031 personer mellem 18-67 år med CI har fået tilsendt et spørgseskema. 527 personer har besvaret et fuldt skema
 • Undersøgelsen har en besvarelsesprocent på 52%
 • Undersøgelsen består derudover af fokusgruppeinterviews
 • 58% af de adspurgte har CI på et øre, og 42 % har CI på begge ører
 • 1/3 har gået på specialskole for døve og hørehæmmede

 

decibel_500px (1)

 

Decibels råd til dig som forælder til et barn eller en ung med høretab

 • Lær dit lille barn flere hørestrategier, så dit barn kan begå sig i forskellige sammenhænge med andre mennesker
 • Dit barn skal tage ejerskab til sit høretab og og accepterer det som et grundvilkår og stille krav til omverdenen om at tage hensyn (begynd tidligt – allerede i de første år i skolen)
 • Undersøg muligheder for høretekniske hjælpemidler eller anden form for hjælp
 • Hjælp dit barn med at tage gode pauser i løbet af dagen
 • Fyld på dit barns ordforråd – også det store barn. Tal om det, der sker ude i verdnen, politik, årstider, forskellige lande, hvad står der i avisen i dag og se nyheder sammen. Al det opbygger ordforråd

HUSK – det er altid vigtigt at stille sig selv dette spørgsmål, når man læser den slags undersøgelser:

‘Har vi lært dem det – og hvis ikke, så skal det læres – og nogle gange overindlæres’ Decibel

 

Vil du læse hele rapporten, så klik her

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar