5. december 2014

Ny principafgørelse om efterskoleophold med støtte

Har dit barn med høretab et ønske om at komme på efterskole i/efter udskolingsårene i folkeskolen – og har dit barn brug for støtte? Så er det godt nyt. Ankestyrelsen har netop afgjort en principafgørelse, som betyder, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af den unges særlige behov for støtte og kan ikke alene henvise til kommunens serviceniveau – også selvom barnet bruger 11. eller 12. skoleår på en efterskole.

Hvis et efterskoleophold anses for at være af væsentligt for den unges særlige behov for støtte, skal kommunen foretage en vurdering af, om de økonomiske betingelser er opfyldt. Det afgørende for bedømmelsen heraf er, om udgiften til efterskolen vil bringe økonomien hos forældremyndighedsindehaveren ud af balance.

Læs mere her.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar