10. december 2013

Ny aftale på social- og undervisningsområdet får også konsekvenser for børn med høretab

Regeringen har i efteråret indgået en aftale, som følge af evalueringen af kommunalreformen på social- og specialundervisningsområdet. Partierne er enige om, at staten skal spille en større rolle i at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

På høreområdet betyder denne aftale i praksis, at de regionale tilbud, som vi kender dem i dag fra f.eks. CFH og CDH i fremtiden vil se anderledes ud, hvis det vurderes, at deres målgrupper er omfattet af denne aftale. Det vides dog først i starten af 2014. Hvis centrene er indbefattet af aftalen, så vil ansvaret for at tilvejebringe ydelserne overgå til VISO/Socialstyrelsen, ligesom centrene kan overtages af beliggenhedskommunerne uden for fredede tidsperioder.

Læs mere om aftalen og en kommentar fra forstander på CDH Lars Søbye her.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar