6. februar 2014

Lyspunkt i årelangt tovtrækkeri med Skanderborg kommune

Lene Lystlund Poulsen, mor til 3 børn med CI og bosat i Skanderborg kommune, har de sidste par år ansøgt og tabt sager i sin kommune, om både tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med besøg på CI-Centeret i Århus med tre børn med CI, og muligheden for at få dækket merudgifter i forbindelse med deltagelse på relevante kurser – herunder Decibels familiekursus på Hotel Legoland. Nu lysner det imidlertid, da Ankestyrelsen sidst i januar 2014 træf afgørelse i Lenes sag og ændrede Skanderborg kommunes afgørelse. Det betyder, at Lene kan se frem til, at få bevilget næste relevante kursus af sin kommune. I afgørelsen lagde styrelsen vægt på følgende vedrørende Lenes ansøgning om deltagelse på Familiekurset i Legoland:

  • Familiekurset vil som helhed afgørende forbedre Lene og hendes families muligheder for at passe, pleje, opdrage og kommunikerer med børnene med CI
  • Kursets specifikke indhold om f.eks. en god skolegang vil forbedre familiens muligheder for at træffe de bedste valg for børnene med CI
  • Kurset bidrager med viden, som ikke kan indhentes via PPR og audiologisk afdeling

Lene har i sine mange ansøgninger til Skanderborg kommune nøje beskrevet vilkårene i familien og for det enkelte barn, ligesom hun har bygget bro mellem de enkelte oplæg/workshops, i de kurser hun har søgt, og hverdagen i familien. Det betyder, at både kommunen og Ankestyrelsen har haft en god mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning, hver gang Lene har ansøgt sin kommune.

Ankestyrelsen har brugt §41 i Serviceloven som lovgrundlag for deres afgørelse

Vi håber, at denne afgørelse vil danne præcedens for fremtidige afgørelser vedrørende dækning af merudgifter i forbindelse med deltagelse i kurser.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar