17. januar 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Invitation til to generalforsamlinger i foråret og mulighed for at stille op til bestyrelsen

Kære familie-medlemmer

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling i Decibel mandag den 5.februar 2018, kl.20. via Skype.

På den ekstraordinære generalforsamling skal vi stemme om en ændring af vores vedtægter af regnskabsmæssige årsager. I dag fremgår det af Decibels vedtægter, at det reviderede årsregnskab skal fremlægges og godkendes på den årlige (ordinære) generalforsamling i perioden april til og med juni.

Nogle af Decibels samarbejdspartnere stiller dog krav om et godkendt regnskab tidligere end denne periode. Vi er derfor nødt til at holde ekstraordinær generalforsamling inden april, for at ændre vores vedtægter, så perioden for afholdelsen af generalforsamlinger i Decibel udvides. Alt dette egentlig for at fortælle jer, at der alene er tale om formalia og tekniske ændringer.

Vi vil også sætte tid af til at fortælle om bestyrelsesarbejdet og svare på spørgsmål fra dem der er interesserede i at stille op til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling d. 11. marts i Decibel-villaen. Meld tilbage til formand@decibel.dk senest d. 4.februar kl. 12:00, hvis du vil deltage i den ekstraordinære generalforsamling, og husk at oplyse dit Skype-navn. Vi minder om at ifølge §6 er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 Klik her: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forår 2018

Ordinær generalforsamling den 11.marts – stil op til bestyrelsen!

Vi håber at se mange til årets ordinære generalforsamling. Den afholdes den 11. marts i Decibel-villaen i Hellerup.

Dels vil vi på generalforsamlingen gennemgå Decibels aktiviteter i 2017 samt vores tanker om 2018, og her er bestyrelsen meget interesseret i at få input fra jer. Derudover er der hele to ledige pladser i bestyrelsen, og her skal lyde en kraftig opfordring og opmuntring til at stille op. Alle medlemmer i foreningen kan stille op, og det kræver intet andet end lidt tid og lyst til at deltage i drøftelser, planlægning og afvikling af Decibels aktiviteter. Bestyrelsen er i dag ikke så godt repræsenteret af medlemmer fra Fyn og Jylland samt medlemmer med børn med høreapparater, så det ville være godt med flere af sådanne i bestyrelsen, men alle andre er også meget velkomne til at stille op. De nuværende bestyrelsesmedlemmer vil gerne fortælle, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen, så tag gerne fat i os, hvis du vil høre mere. Du finder vores mail adresser her: https://decibel.dk/om-decibel/hvem-er-vi/

Særskilt indkaldelse til ordinær generalforsamling følger i februar. Har du et punkt til dagsorden er du velkommen til at skrive allerede nu til formand@decibel.dk.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne,

Decibels formand, Stella Dyrberg

 

 

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar