6. juli 2017

Implementering af det 3-årige AVT-forløb

IMPLEMENTERING AF DET 3-ÅRIGE AVT-FORLØB

Mange familier til børn med høretab har ventet rigtig længe på dette øjeblik. Nu er der nemlig langt om længe nyt i sagen om, hvordan det kommende 3-årige AVT-forløb skal udformes og forankres i praksis.

Det 3-årige AVT-forløb træder i kraft fra 1. september 2017.

Forløbet er en udvidelse af det allerede eksisterende 1-årige tilbud, der hidtil har været udbudt på landets to CI-centre. Udvidelsen sikrer, at alle børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab fremadrettet kan gennemgå AVT-forløb med kvalificerede undervisere over en 3-årig periode. Foreløbigt er der afsat midler til forløbene til og med 2020.

I Decibel har vi siden de gode nyheder sidste efterår, da midlerne blev øremærket og forløbet kom på Finansloven, arbejdet for at sikre den bedst mulige forankring af tilbuddet. Vi har løbende været i dialog med de relevante ministerier, som har behandlet sagen, og vi er glade for at der nu præsenteres en løsningsmodel, som er en videreudvikling af det allerede eksisterende tilbud, og som lever op til vores ønske om fokus på kvalitetssikring og ensartethed i et landsdækkende tilbud, der kan komme flest muligt børn til gode.

Nyheden er god, men timingen er dårlig! Desværre kommer denne information lige op til sommerferien, hvor Decibels sekretariat og de audiologiske afdelinger lukker ned. Det betyder, at man først vil kunne få svar på uddybende spørgsmål fra d. 14. august, når de forskellige medarbejdere er tilbage igen og kan give yderligere information. Vi beklager meget og glæder os til at svare på spørgsmål på den anden side af sommerferien!

HVOR FORANKRES DET 3-ÅRIGE AVT-FORLØB?

Forløbene bliver forankret på landets tre mest specialiserede audiologiske klinikker:  Audiologisk Klinik på Odense Universitetshospital, Audiologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital og Audiologisk Afdeling på Rigshospitalet/Gentofte Hospital.

Hvis dit barn i forvejen er tilknyttet en anden audiologisk afdeling, vil den primære behandling fortsætte dér – men selve AVT-forløbet vil foregå i hhv. Aarhus, Odense eller Gentofte.

HVEM BLIVER TILBUDT DET 3-ÅRIGE AVT-FORLØB?

Fra 1. september 2017 vil alle nye børn fra 0 år til og med 5 år, der starter op i behandling for et dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på minimum 40dB, fremadrettet blive tilbudt det 3-årige AVT-forløb.

Det 3-årige AVT-forløb er landsdækkende og tilbydes til alle børn i målgruppen – uanset hvilken audiologisk afdeling, barnet er tilknyttet.

Børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab fra 0 til og med 5 år, der pr. 1. september 2017 er i gang med et AVT-forløb på landets to CI-centre eller på de audiologiske klinikker i Odense og Gentofte, vil få mulighed for at fortsætte i det 3-årige forløb.

Børn fra 0 til og med 5 år med et dobbeltsidigt behandlingskrævende mildt høretab (op til 40 dB) vil få tilbudt det 3-årige AVT-forløb, hvis en faglig vurdering viser, at de har behov herfor.

Hvis I har afsluttet et AVT-forløb inden d. 1. juli 2017, vil I ikke blive omfattet af tilbuddet om et 3-årigt AVT-forløb. Har I afsluttet et AVT-forløb i perioden 1. juli 2017 – 1. september 2017 vil I blive tilbudt at indgå i det 3-årige AVT-forløb.

Børn som ikke er omfattet af målgruppen, eller hvis forældre ikke ønsker at indgå i det 3-årige AVT-forløb, vil fortsat få tilbudt standard behandling på den audiologiske klinik. Børn med CI udenfor målgruppen har stadig tilbud om et 1-årigt AVT-forløb.

HVIS I HAR SPØRGSMÅL…

Familier med spørgsmål kan fra d. 14. august 2017 kontakte:

  • Audiologisk Klinik på Odense Universitetshospital: Maria Baltzer Gormsen på Maria.baltzer.gormsen@rsyd.dk eller tlf. 65 41 25 36.
  • Audiologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital: Jeanette Hølledig Mikkelsen på jeanemkk@rm.dk
  • Audiologisk Afdeling på Rigshospitalet/Gentofte Hospital: Marianne Kyhne Hestbæk på marianne.kyhne.hestbæk@regionh.dk eller tlf. 38 67 38 58.
  • Decibel: Tanja Pihl Sandager på tanja@decibel.dk eller tlf. 30 23 38 13.

Bemærk at ovenstående kontaktpersoner først kan træffes fra d. 14. august!

HVAD SKER DER I DECIBEL?

Som en del af det 3-årigeAVT- tilbud etableres en landsdækkende dokumentations- og vidensfunktion i Decibel. Dette sker for at kvalitetssikre det landsdækkende tilbud.

Konkret kommer vi i Decibel til at følge børnenes udbytte undervejs i forløbet gennem tests og dataindsamling. Decibel skal også løbende dokumentere, hvor mange børn med høretab, der på årsbasis er i målgruppen, hvor mange, som tager imod tilbuddet om et 3-årigt AVT forløb og på sigt undersøge og dokumentere, hvorvidt der er behov for øvrige tilbud udover AVT-forløbet.

Samtidig skal Decibel opsamle og formidle den nyeste viden omkring AVT-metoden og sikre god kommunikation til kommuner, audiologiske afdelinger og andre relevante samarbejdspartnere.

Endelig skal Decibel også sætte fokus på, hvordan man strategisk kan udvikle området ved f.eks. koordinering og udvikling af muligheder for at blive uddannet i AVT og ved udvikling af forløb til børn med behov for en modificeret form for AVT – f.eks. auditory skills development.

HVAD BETYDER DET FOR LOKAL PPR?

Den overordnede vejledende funktion for familier, som har børn med høretab, ligger fortsat i kommunerne. Dette ændrer tilbuddet ikke på.

HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE INFORMATION?

Læs mere om hvad, AVT er her.

Læs nyheden hos Sundheds- og Ældreministeriet her.

 

Vi følger op i august med yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar