9. januar 2019

Hvad er god kvalitet for dig? Vi søger forældre der deltager i det 3-årige AVT-forløb til interviews.

Vi søger forældre til undersøgelse af kvalitet i det 3-årige AVT-forløb.


Som led i dokumentation og kvalitetssikringen af det 3-årige AVT-forløb, er Decibel ved at udvikle et spørgeskema, som undersøger forældres oplevelser og tilfredshed med at være en del af det 3-årige AVT-forløb. I forbindelse med udformningen af spørgeskemaet vil vi meget gerne undersøge, hvordan du som forælder opfatter kvalitet i AVT-behandlingen på sygehuset.

Vi søger derfor forældre, som har tid og lyst til at deltage i et kort interview af cirka en halv til hel times varighed. Interviewet kan foregå face-to-face eller over telefonen. Det er en forudsætning, at du har modtaget eller modtager AVT behandling på sygehuset.

Hvis du har lyst til at hjælpe os, må du meget gerne  kontakte analysemedarbejder Maria Hallstrøm på mariaha@decibel.dk

Tak for din hjælp!


Decibels rolle i det 3-årige AVT-forløb

Som en del af det 3-årige AVT-forløb er der etableret en landsdækkende dokumentations- og vidensfunktion i Decibels videnscenter. Vi skal understøtte arbejdet med at ensarte og kvalitetssikre behandlingen på tværs af de tre universitetshospitaler, hvor AVT-forløbet bliver implementeret og forankret. Det gøres ved løbende at monitorere og analysere børnenes udbytte og kvaliteten i AVT-forløbet.

Læs mere om AVT-forløbet her.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar