27. februar 2013

Frivillige sætter fokus på hverdagen med høretab

I frivillighedens tjeneste brugte seks af Decibels medlemmer en lang men spændende og udfordrende weekend i begyndelsen af februar på hverdagen med høretab. Det var første kursusweekend i uddannelsen som frivillig informant. I denne første weekend handlede det om at lære hinanden at kende, få viden om audiologi – altså hvordan hører du med et høreapparat/ CI eller benforankret høreapparat, hvad er en hørekurve og hvad er for eksempel en fritfeltsmåling? Målet var at få en grundlæggende forståelse for at høre gennem en mikrofon og de muligheder og udfordringer, som følger heraf. Vi var også omkring høreomsorgen i Danmark – hvilke audiologiske afdelinger, der tilser børnene, landets CI-centre, de landsdelsdækkende tilbud og kommunernes rolle. Søndag satte vi fokus på formidling, fremtoning og præsentationsteknikker i samarbejde med en skuespiller.

Tak til Decibels nye frivillige informanter, som vi følger her i foråret og fortæller meget mere om, når de til sommer er klar til at tage rundt i landet og fortælle om høretab, udfordringer og muligheder – og de små særlige hensyn som kan gøre hele forskellen for en god hverdag i daginstitutioner, skole og fritid. Også tak til Lone Percy-Smith fra Østdansk CI-center for workshop om audiologi.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar