23. juni 2019

Foreløbige resultater fra IHEAR – i skole med høretab

Forskningsprojektet IHEAR – I skole med høretab har til formål at udvikle en ny praksis for børn med høretab i indskolingen, der skal sikre, at børnene med høretab får de samme muligheder for faglig læring og social trivsel i skolen som deres normalthørende klassekammerater.

Det 4-årige projekt blev skudt i gang i januar 2017 og er nu allerede halvvejs. Derfor er der blevet udarbejdet en midtvejsevaluering, som er bygget op om projektets fem specifikke mål indenfor områderne sprog- og læseudvikling, pragmatik/social interaktion, høreteknologi, trivsel og implementering af en auditiv verbal praksis (AVP) i skoleregi.

Klik her for at læse de overordnede resultater for hvert mål og erfaringer fra projektet, der kan knyttes til målene.

IHEAR-projektet er forankret hos Decibel og partnere i projektet er desuden Oticon, Oticon Medical, Aarhus Universitetshospital, Kommunikationscentret Region Hovedstaden og Rigshospitalet. Projektet er støttet med midler fra Innovationsfonden og fra Oticon Fonden.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar