28. august 2014

Forældrekritik af ny rapport om døvfødte børn og svært hørehæmmede børns livsbetingelser

En gruppe forældre, alle medlemmer af Decibel, har skrevet en kommentar til SFI’s rapport ‘Døvfødte børn og deres livsbetingelser’. Kommentaren er sendt til SFI, ligesom Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, også har modtaget den.
Forældrene har i deres kommentar fokuseret på metodekritik af rapporten. Forældrene mener, at undersøgelsen mangler validitet, og gruppen finder det bekymrende, hvis denne rapport fremover benyttes som baggrundsmateriale, når der skal etableres nye tiltag eller lovgives på områder, der påvirker døvfødte børn og børn født med meget svær hørenedsættelse. Decibel deler samme bekymring, og derfor har vi bedt om et møde med Manu Sareen, hvor vi vil fortælle, at vi finder det kritisk, at SFI udarbejder en rapport, som ikke er repræsentativ for den målgruppe, som er undersøgt og mener, at den giver et misvisende billede af livsbetingelserne for døvfødte børn. I bedste fald kan rapporten bruges som et tilbageblik, men fremadrettet er den uden værdi og derfor ikke egnet til at tage politisk udgangspunkt i. Læs kommentaren her

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar