16. januar 2014

Forældre til børn med CI og stress

Ny forskning fra University of Melbourne sætter fokus på forholdet mellem stress hos forældre til børn med CI og barnet med CI’s sproglige udvikling, og særligt hvis den er forsinket. Studiet viser også, at stressniveauet er højere blandt forældre til børn med kun et CI, end forældre der har børn, der er bilateralt implanteret. Det skyldes, at forældene oplever, at det er nemmere at kommunikere med barnet, når det har to CIér, da barntet blandt andet er bedre til at retningsbestemme.
Studiet er foretaget på 70 forældre til børn med CI og er sammenlignet med en kontrolgruppe af forældre med børn uden andre kendte diagnoser og med normal hørelse.

Studiet hedder: Parenting Stress in Parents of Children With Cochlear Implants: Relationships Among Parent Stress, Child Language, and Unilateral Versus Bilateral Implants og er publiceret i Journal of Deaf Studies and Deaf Education.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar