31. januar 2011

Endelig hjælp til at lære at høre og tale – med tidlig genoptræning på CI-centret

Fra 1. januar 2011 får forældre med børn, der skal have CI, ca. et års genoptræning på CI-centret efter operation. I en ny protokol omkring børn og cochlear implantation fra Sundhedsstyrelsen står, at børnene og deres forældre skal vejledes i at integrere lyd og opbygge et talesprog både forud for – og efter, at barnet har fået CI.
Decibel har i samarbejde med CI-centrene længe arbejdet for, at der skal følge kvalificeret hjælp med, når et barn får CI, så vi sikrer, at børnene kommer godt i gang med at høre og tale.
– Det har alt for længe været op til forældrene selv at stable et tilbud på benene, så de kan lære, hvordan de bedst støtter deres barn i at høre og tale. I nogle af landets kommuner er man meget langt fremme og har et godt tilbud, mens man har manglet viden i andre kommuner. Nu kan alle få en ensrettet og kvalificeret tidlig indsats, fordi det udspringer fra de to CI-centre og ikke afhænger af den enkelte kommunes specifikke viden på området, udtaler Anne Mose formand i Decibel.

Tæt samarbejde mellem familie, CI-center og lokal PPR
I den netop lancerede protokol om børn og CI er et af kernepunkterne, at der fra starten skal være et tæt samarbejde mellem familien, CI-centret og den lokale PPR. Det er stadig hjemkommunen, der skal vejlede familien i de forhold, der følger med, når ens barn har CI –  f.eks. ved at stille talehørepædagogisk træning til rådighed. Derfor er der også lagt op til, at den lokale talehørekonsulent kan deltage i genoptræningsforløbet på CI-centret.
– Det er selvfølgelig op til den enkelte familie at bestemme, om de ønsker, at den lokale talehørekonsulent eller støttepædagog skal deltage i genoptræningen, men vi hører fra mange af vores medlemsfamilier, at de har stor hjælp af, at CI-centrets meget specialiserede viden bredes ud til de lokale fagfolk omkring barnet, siger Anne Mose.

For de familier, hvis kommune har et godt kvalificeret tilbud, er det selvfølgelig muligt at tilrettelægge et forløb på CI-centret, der tager højde herfor. I protokollen står ikke et vist antal gange, den enkelte familie skal komme på CI-centret, det afhænger af det enkelte barns behov. Omvendt har CI-centrene også mulighed for at forlænge deres tilbud for de børn, der er længere tid om at komme i gang med at høre og tale. Det drejer sig oftest om gruppen af børn med CI, der også har yderligere vanskeligheder.
– Vi ved af erfaring, at det kan tage længere tid for netop disse børn at få deres hørelse integreret, og derfor er det også glædeligt, at de kan komme på CI-centret i en længere periode, når det er nødvendigt, udtaler Anne Mose.

CI-protokollen trådte i kraft 1. januar 2011. Decibel har siddet med i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe sammen med bl.a. de to CI-teams i Gentofte og i Aarhus, der også har skrevet protokollen. Link til protokollen findes her.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar