27. august 2014

En lang sej kamp med kommunen gav pote

Efter tv-indslag, borgmesterudtalelse, et hav af møder og masser af benarbejde fik William endelig støttetimer i børnehaven

Før William, 3 år med CI på begge ører, skulle starte i børnehave, kontaktede vi Lejre kommune for at sikre os, at kommunen ville følge anbefalingerne til støtte fra CI-Centeret på Gentofte. Svaret fra kommune var dog et klart nej, da der kun bliver givet støtte til børn i kommunen, der mistrives. Det var vi selvfølgelig overraskede over, men valgte at se tiden an, da det var lige omkring hans børnehavestart.

William starter derfor i børnehaven uden støtte, men talehørepædagogen kommer de første måneder i børnehaven en time om ugen, men et par måneder herefter går hun over til én time hver anden uge. Ved Williams opstart i børnehaven, er der få ressourcer, og på Williams stue er der 1,5 pædagog ansat til 17 børn. Derfor er der flere timer hver dag, hvor der kun er 1 voksen til 17 3-4 årige børn. Da vi godt kan se, hvor lidt voksenkontakt der egentlig er til William, begynder vi at blive bekymrede for hans sprogligeudvikling.

En kommentarer om de manglende støttetimer i en tråd på Decibel’s facebook fører pludselig til, at vores historie bliver bragt i TV2 Lorry.

Efter indslaget, hvor borgmesteren udtaler, at sagen skal op på et højere niveau, bliver vi indkaldt til et fuldstændig ligegyldigt møde, hvor de relevante fagpersoner ikke er tilstede. Så jeg må endnu en gang i kontakt med borgmesteren, som sætter et nyt møde op. Denne gang med alle relevante fagfolk i kommunen. På mødet bliver der blandt andet foreslået, at vi kan flytte William til en specialbørnehave i kommunen, hvor der er mange voksenressourcer. Men da vores dreng ikke fejler andet end sit høretab, så skal han selvfølgelig ikke i en specialbørnehave. Vi er heldige, at de fleste på mødet også sidder i visitationsudvalget og få dage efter mødet, bliver det ved et ekstraordinært visitationsmøde alligevel bestemt, at William skal have 5 ugentlige støttetimer i sin børnehave.

I min optik har PPR i Lejre ikke opfyldt deres rolle. De burde jo tage udgangspunkt i William og ikke i en kommunalt princip om, at kun børn der mistrives får støtte med sig.

Man skal ved gud have god tålmodighed og være vedholden, når man har et barn med høretab.

Skrevet af Heidi Haurholm-Rasmussen, mor til William på 3 år.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar