7. februar 2017

Decibels nye forskningsprojekt: IHEAR – I skole med høretab

Nu løftes sløret for Decibels kommende 4-årige forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan børn med høretab bedst muligt inkluderes i de danske grundskoler. Selvom børnene i kraft af ny høreteknologi oftest allerede er inkluderet i de lokale skoler, mangler der stadig viden om, hvordan børnenes skolegang tilrettelægges så vellykket som muligt, så de ikke kommer bagud i forhold til deres jævnaldrende. IHEAR-projektet skal derfor være med til at udvikle en ny praksis for børn med høretab i skolen.

Forud for IHEAR-projektet ligger Decibels treårige AVT-forskningsprojekt, som satte fokus på forældrenes indsats overfor børnenes sproglige udvikling. Ved at inddrage både forældre og lærere i det nye projekt sikres børnene understøttelse i flere miljøer, så de kan opnå samme faglighed som deres normalthørende jævnaldrende. IHEAR-projektet inddrager både børn, lærere, forældre, en patientforening, specialiserede fagfolk og en producent af høreløsninger. På den vis sikrer man det fælles fodslag hele vejen rundt om barnet, og det er helt afgørende for succes.

I IHEAR indgår 60 børn med høretab, hvis talesproglige og høretekniske behov skal kortlægges. Børnene har alle dobbeltsidet høretab og bruger CI, høreapparater eller BAHS, og de har alle modtaget tre års AVT. Det er primært børn fra det nu afsluttede AVT-projekt, der følges videre i IHEAR-projektet.

IHEAR ledes af en projektgruppe med Tanja Pihl Sandager i spidsen, og en følgegruppe bestående af bl.a. lærere følger projektet undervejs. Ny viden fra projektet skal løbende deles, så andre børn og unge får gavn af projektets resultater undervejs. Erfaringen fra AVT-projektet viser, at en ordentlig dokumentation af de indsatser, som virker for børn og unge med høretab, kan bruges til at ændre systemet, så børnene og de unge får bedst mulige vilkår fremadrettet.

IHEAR er et samarbejde mellem Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab, Oticon Medical og Oticon, Region Hovedstadens Kommunikationscenter i Hellerup, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Projektet har modtaget 6 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden og Decibel har modtaget 1 1/2 million kroner i støtte fra Oticon Fonden. IHEAR-projektet har et samlet budget på 11 millioner. I projektet kommer til at indgå ca. 60 skoler.

Innovationsfonden har udsendt en pressemeddelelse om projektet, som du kan læse her.

piger-i-skole               dreng-med-skoletaske

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar