8. maj 2013

Decibel får midler til forskning i AVT

I mange år har Decibel sammen med andre parter inden for høreområdet sat fokus på metoden Auditory Verbal Therapy (AVT), fordi udenlandske erfaringer viser, at småbørn med høretab via et 3-årigt AVT-forløb opnår et alderssvarende talesprog forud for skolestart. Det ønsker vi også for danske børn med høretab, fordi det er en vigtig forudsætning, når ønsket er at kunne indgå på lige fod med sine hørende kammerater i børnehaven, i skolen, i gymnastikforeningen – ja i alle sammenhænge her i livet.

Decibel er netop blevet tildelt 7,5 mio. kr. til et forskningsprojekt omkring AVT. Midlerne er givet med det formål at få afprøvet og dokumenteret, hvorvidt danske småbørn med høretab via et 3-årigt AVT-forløb kan opnå et alderssvarende talesprog. Vi skal altså dels prøve metoden af over en længere årrække, og vi skal dels se, om det så fører børnene derhen, hvor vi gerne vil se dem. For de fleste småbørn med høretab betyder det, at de kan tale som deres jævnaldrende hørende kammearter, når de begynder i skole. Mens det for småbørn med yderligere udfordringer end høretabet, vil det være ud fra individuelle kriterier. Med andre ord skal vi forske, så vi sikrer, at indsatsen for småbørn med høretab er den rette.

I praksis betyder det, at Decibel flytter til nye lokaler hos Kommunikationscentret i Hellerup. Her bliver der etableret en midlertidig enhed, hvor de familier, som kommer til at indgå i projektet, skal igennem et 3-årigt AVT-forløb. For familier til børn med CI, som modtager det første år på CI-centrene, bliver der tale om et opfølgende 2-årigt forløb. I projektet skal både indgå børn med CI og børn med høreapparater. Hvor mange – og udfra hvilke kriterier – melder vi ud, så snart vi ved noget mere præcist. Undervisningen bliver gratis, mens udgifter til transport og eventuel tabt arbejdsfortjeneste skal forhandles med hjemkommunen.

Decibels fokus er at dele viden og få den implementeret i de eksisterende tiltag, der er. I tilknytning til projektet oprettes derfor en følgegruppe, så erfaringer fra projektet løbende kan formidles ud til eksisterende tiltag, ligesom vi kan få løbende kommentarer til projektet. Dette for at sikre, at erfaringer bliver inddraget og viden fra projektet når ud der, hvor børn og familier befinder sig.

Vi er meget spændte på at komme i gang, og glæder os over, at vi i Decibel tager skridtet videre udi at forske og generere viden, som kan hjælpe børn med høretab og være med til at påvirke det system, som de befinder sig i.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar