13. oktober 2017

Decibel – en landsforening med en særlig funktion

Efter at Decibel har fået en særlig rolle i udvidelsen af AVT-tilbuddet, er vi blevet opmærksomme på, at det kan være svært for især nye familier at forstå, hvad der adskiller Decibel fra andre aktører i høreverdenen.

Decibel er en landsforening drevet af frivillige forældre til børn og unge med høretab. Foreningen er altså ikke et tilbud forankret i det offentlige social- eller sundhedsområde, og er uafhængig af partipolitiske eller økonomiske interesser.

Decibel bygger på vidensdeling, erfaringsudveksling og netværk mellem medlemmerne, som først og fremmest er familier til børn og unge med høretab, men som også består af fagfolk, der bakker op om foreningens arbejde. Decibel ledes af en frivillig bestyrelse, der består af forældre til børn og unge med høretab, og den daglige drift varetages af medarbejdere, som er ansat i Decibel-villaen i Hellerup i foreningens sekretariat eller i videnscenteret, som også er en del af Decibel.

Den viden, vi deler og baserer vores anbefalinger på, får vi fra egne forskningsprojekter samt fra videnindsamling både fra praksis rundt omkring i landet samt nye forskningsresultater og internationale konferencer.

Decibels arbejde bliver finansieret via medlemskontingenter og fondsmidler samt via tilskud fra en række sponsorer.  Arbejdet finansieres også via tilskud fra f.eks. Socialstyrelsens puljer, forskellige forskningsmidler eller andre relevante bidragydere – f.eks. modtager Decibels IHEAR-forskningsprojekt 6 millioner kr. i støtte fra Innovationsfonden. En mindre del af Decibels aktiviteter afholdes i samarbejde med bestemte firmaer eller andre foreninger – det er altid tydeligt angivet ved det enkelte arrangement, hvis det er tilfældet.

Decibels rolle i det nye 3-årige AVT-tilbud er at varetage en dokumentations- og vidensfunktion i forløbet. Med aftalen om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat midler til at igangsætte et projekt med udvidelse af AVT-programmet fra 1 år til 3 år – og det er i dette forløb, Decibels dokumentations- og vidensfunktion er forankret.  Decibels primære rolle i tilbuddet er at sikre tilbuddets ensartethed i hele landet, dokumentere effekten af indsatsen og registrere, hvor stor målgruppen er. Endvidere bliver alt informationsmateriale, f.eks. printet materiale der ligger på de audiologiske afdelinger og digitalt indhold til oplysning om tilbuddet, produceret af Decibel. Decibel fastsætter ikke inklusionskriterierne og visiterer ikke til tilbuddet, men henviser til de tre audiologiske afdelinger i Aarhus, Odense og Gentofte, hvor tilbuddet er forankret.

Læs mere om funktionen her: decibel.dk/avt

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar