7. februar 2014

Ansøgning om behandlingsmæssig friplads

I Decibel får vi en del henvendelser, der vedrører ansøgning om behandlingsmæssig friplads. Altså ansøgning om mulighed for at få økonomisk tilskud til dag-, fritids- og klubtilbud, fordi barnet har en varig nedsat funktuionsevne – i dette tilfælde et høretab, og som går i et almindeligt dagtilbud af behandlingsmæssige årsager. I tilfælde med høretab vil den behandlingsmæssige årsag typiske være, at barnet skal gå i et dag-, fritids- og klubtilbud for at være sammen med andre sproglige rollemodeller.

Der er truffet principafgørelse i sager om behandlingsmæssig friplads, som det også fremgår af notatet.

Decibel har derfor udfærdiget et notat om behandlingsmæssig friplads, og hvad der skal ligges vægt på i en ansøgning til kommunen. Læs notatet her

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Dorte Holst via: dorte@decibel.dk

Kilde: www.dukh.dk

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar