14. marts 2014

Afgørelse i Ankestyrelsen om børn med CI

I Decibel oplever vi flere og flere familier, som får at vide af deres kommune, at de ikke har mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste eller få dækket merudgifter, fordi det enkelte barn ikke har en betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk lidelse eller langvarig lidelse.

Derfor har vi med spænding fulgt en sag i Ankestyrelsen, hvor der den 23. december 2013 blev afgjort en sag om, hvorvidt 2 børn med CI er omfattet af den målgruppe (personkreds), som har mulighed for at få dækket merudgifter og tabt arbejdsarbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen fandt, at børnene i den konkrete sag har en indgribende lidelse (døvhed) trods operation med CI, og derfor er børnene og familien omfattet af den målgruppe, som ifølge Serviceloven § 41 og 42 har mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter.

Sagen er dog ikke principiel, da den ifølge Ankestyrelsen ikke har en generel værdi for gruppen af børn og unge med CI. Det betyder, at det fortsat vil være en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn i den enkelte kommune, om barnet med CI har en betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk lidelse eller langvarig lidelse, og dermed har mulighed for at ansøge kommunen om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

For at jeres kommune skal kunne træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt jeres barn er omfattet af den personkreds, som giver jer adgang til tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter, er det vigtigt, at de har adgang til alle relevante oplysninger. Det er kommunens ansvar af indhente disse oplysninger, men vores erfaringer på området viser, at det er en fordel, at I som forældre hjælper til med at indhente disse oplysninger. I den konkrete sag, har Ankestyrelsen fundet følgende oplysninger meget relevante:

•En detaljeret beskrivelse af barnets udfordringer i skolen, i fritiden og i hjemmet (udfordringer relateret til CI) – med udtalelser fra fagfolk

•En detaljeret beskrivelse af børnenes sproglige niveau med udtalelser fra CI-Center og den lokale talehørekonsulent

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar