Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Tiden efter folkeskolen

Tiden efter folkeskolen

I udskolingen skal dit barn til at finde ud af, hvad han eller hun skal efter folkeskolen. Skal han eller hun videre på efterskole eller i gang med en ungdomsuddannelse? Er det efterskole, der trækker så læs mere her.

Skal dit barn videre på en ungdomsuddannelse, så er der i dag rigtig mange forskellige muligheder. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ved en masse om de forskellige valg, så brug skolens UU-vejleders viden til at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse dit barn skal begynde på.

Uddannelsesplan – det første skridt

I slutningen af 9. klasse skal dit barn udarbejde en plan for det videre forløb efter folkeskolen – også her er UU-vejlederen en vigtig ressource at trække på. I princippet skal UU-vejlederen kunne vejlede unge med høretab, men i praksis er det meget få UU-vejledere, der har den specialviden. Brug derfor jeres kommunale tale-hørekonsulent, der har ansvaret for vejledning og rådgivning til dit barn indtil dit barn fylder 18 år. Efter de er fyldt 18 år, er det kommunikationscentrene, der tager over. Det kan også være en god idé at undersøge, om der er en specialkonsulent, der hvor du bor, der er en fagperson med viden om høretab og tiden efter folkeskolen.

Mere information:

CFD’s landsdækkende konsulenter for personer, som er døve eller har et betydeligt høretab

CFD tilbyder rådgivning for personer over 16 år, som er døve eller har et betydeligt høretab. Tilbuddet består af socialfaglig rådgivning og vejledning til borgere, fagfolk og pårørende. CFDs konsulenter tilbyder både individuelle samtaler og besøg på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, hvor de blandt andet informerer om høretab, personernes særlige vilkår og kompensationsmuligheder. 

Konsulenterne tilbyder socialfaglig rådgivning og vejledning om eksempelvis

 • Studievalg og studiestart, SU, SPS, handicaptillæg med mere
 • Tolkebistand
 • Isolation
 • Undervisning i fremmedsprog
 • Behov for information på uddannelsesstedet
 • Praktikplads
 • Optagelse på uddannelse
 • Dispensationsansøgninger.

Har du spørgsmål omkring høretab, hvordan man bedst muligt kompenseres eller noget helt tredje, er du velkommen til at kontakte CFD Rådgivning på
konsulent-hoeretab@cfd.dk eller tlf. 4439 1350.

Læs mere om CFD’s rådgivning.

SPS

Når du og dit barn med høretab har fundet den rigtige ungdomsuddannelse, så skal I finde ud af, om dit barn med høretab skal have støtte igennem ungdomsuddannelsen. Støtte kan være støttetimer, høretekniske hjælpemidler, sekretærhjælp eller andet. Specialpædagogisk Støtte (SPS) skal sikre, at dit barn med høretab kan uddanne sig på lige fod med andre. Læs mere om SPS her.

SPS kan søges til følgende ungdomsuddannelser:

 • STX (almen studentereksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • GSK (gymnasiale suppleringskurser)
 • EUD (erhvervsuddannelse)
 • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)
 • PAU (pædagogisk assistent)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Vurderer du, at dit barn med høretab vil have svært ved at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse med SPS, så er der i dag forskellige muligheder for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er dig som forælder, dit barn og UU-vejlederen i din kommune der afgør, om en Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er er en vej af gå for dit barn med høretab.

Mere information:

 • Læs mere om STU ordningen her
 • Castberggård – højskole for døve og unge med høretab har et STU forløb

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) træder i kraft med elevoptag i august 2019. FGU er  til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. FGU samler de nuværende forberedende tilbud:  produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU), i et sammenhængende tilbud med én indgang. Uddannelsen har til sigte at forberede den unge til beskæftigelse eller optag på en ungdomsuddannelse så som teknisk skole eller de gymnasiale uddannelser. Forløbet bliver tilrettelagt efter den enkeltes behov, man kan derfor starte på forskellige niveauer. Uddannelsen varer i udgangspunktet højst 2 år, med mulighed for forlængelse ved særlige hensyn. Der vil være mulighed for uddannelsesstøtte på niveau med SU, og hvis den unge har brug for støtte fra flere instanser skal han/hun tildeles én kontaktperson som bliver deres holdepunkt i overgange og indgang til kommunen. FGU har ikke indflydelse på STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) som vil fortsætte i nuværende form.  Læs mere om Reform af det forberedende område. 

Handicaptillæg til SU’en

Hvis du går på en erhvervsuddannelse eller studerer på en videregående uddannelse kan du søge om et handicaptillæg til SU’en. Handicaptillægget er tiltænkt dem der har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig et erhvervsarbejde under studierne. Pr. januar 2019 udgør tillægget 5.500,- kr. om måneden. Søg på su.dk. (n.b. hjemmesiden er muligvis ikke opdateret med de nye regler om erhvervsuddannelser).

Læs mere om handicaptillæg til erhvervsuddannelser som trådte i kraft i januar 2019.

Viden om unge med høretab

 • De fleste unge med høretab, 77%, har ikke svært ved at beslutte sig for, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge
 • For 60% af de unge med høretab har høretabet ikke haft indflydelse på, hvilken ungdomsuddannelse, de vælger
 • For ca. 20% af de unge med høretab er det svært eller meget svært at vælge uddannelse, ligesom de føler sig begrænset af deres høretab. Men graden af høretab er ikke afgørende for, hvor begrænsende, de oplever høretabet er (Unge hørehæmmede, 2012)

Læs 8 gode råd om uddannelse og høretab