Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Tiden efter folkeskolen

Tiden efter folkeskolen

I udskolingen skal dit barn til at finde ud af, hvad han eller hun skal efter folkeskolen. Skal han eller hun videre på efterskole eller i gang med en ungdomsuddannelse? Er det efterskole, der trækker så læs mere her.

Skal dit barn videre på en ungdomsuddannelse, så er der i dag rigtig mange forskellige muligheder. Skolens UU-vejleder ved en masse om de forskellige valg, så brug UU-vejlederens viden til at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse dit barn skal begynde på.

Uddannelsesplan – det første skridt

I slutningen af 9. klasse skal dit barn udarbejde en plan for det videre forløb efter folkeskolen – også her er UU-vejlederen en vigtig ressource at trække på. I princippet skal UU-vejlederen kunne vejlede unge med høretab, men i praksis er det meget få UU-vejledere, der har den specialviden. Brug derfor jeres kommunale tale-hørekonsulent, der har ansvaret for vejledning og rådgivning til dit barn indtil dit barn fylder 18 år. Efter de er fyldt 18 år, er det kommunikationscentrene, der tager over. Det kan også være en god idé at undersøge, om der er en specialkonsulent, der hvor du bor, der er en fagperson med viden om høretab og tiden efter folkeskolen. I dag er der dog kun specialkonsulenter 3-4 steder i landet. Center For Døve har lavet en aftale om, at unge med høretab, som vurderes at have et vejledningsbehov, kan gøre brug af deres vejledere. Send en mail til cfd@cfd.dk.

Mere information:

SPS

Når du og dit barn med høretab har fundet den rigtige ungdomsuddannelse, så skal I finde ud af, om dit barn med høretab skal have støtte igennem ungdomsuddannelsen. Støtte kan være støttetimer, høretekniske hjælpemidler, sekretærhjælp eller andet. Specialpædagogisk Støtte (SPS) skal sikre, at dit barn med høretab kan uddanne sig på lige fod med andre. Læs mere om SPS her.

SPS kan søges til følgende ungdomsuddannelser:

 • STX (almen studentereksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • GSK (gymnasiale suppleringskurser)
 • EUD (erhvervsuddannelse)
 • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)
 • PAU (pædagogisk assistent)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Vurderer du, at dit barn med høretab vil have svært ved at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse med SPS, så er der i dag forskellige muligheder for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er dig som forælder, dit barn og UU-vejlederen i din kommune der afgør, om et STU forløb er er en vej af gå for dit barn med høretab.

Mere information:

 • Læs mere om STU ordningen her
 • Castberggård – højskole for døve og unge med høretab har et STU forløb

Viden om unge med høretab

 • De fleste unge med høretab, 77%, har ikke svært ved at beslutte sig for, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge
 • For 60% af de unge med høretab har høretabet ikke haft indflydelse på, hvilken ungdomsuddannelse, de vælger
 • For ca. 20% af de unge med høretab er det svært eller meget svært at vælge uddannelse, ligesom de føler sig begrænset af deres høretab. Men graden af høretab er ikke afgørende for, hvor begrænsende, de oplever høretabet er (Unge hørehæmmede, 2012)

Læs 8 gode råd om uddannelse og høretab