Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Teknik i hverdagen / Høretekniske hjælpemidler

Høretekniske hjælpemidler

Fornuftig brug af høretekniske hjælpemidler

Høretekniske hjælpemidler (FM, digitale høreløsninger og soundfield systemer) skal bruges med omtanke – altså ikke i alle situationer, men hvor det er en nødvendig hjælp. Tænk brugen ind i samspil med en pædagogisk indsats. De høretekniske hjælpemidler må for eksempel ikke erstatte en pædagogisk indsats for at få et godt lyttemiljø i klassen. Altså, at det er vigtigt, at eleverne husker ikke at afbryde hinanden, men først taler når den anden er færdig med at svare. Og at man generelt har fokus på god samtalekultur i klassen til gavn for alle elever.  De høretekniske hjælpemidler skal ikke være en krykke for barnet, så husk at stille de samme krav, som vi også stiller til børn med normal hørelse. For nogle børn vil det også være relevant med  høretekniske hjælpemidler allerede i børnehaven f.eks. i børnehaver med mange børn eller med en åben planløsning, der forårsager meget støj og uro, hvor barnet med høretab skal have læst historie højt, der skal gives kollektive beskeder, eller hvis børnehaven laver lidt boglige førskoleprojekter.

5 hurtige om brug af høretekniske hjælpemidler

  • Brug det, når barnet skal indlære nyt
  • Ved fremmedsprogsundervisning – hvor nye lyde både skal høres og siges
  • I situationer hvor der stilles krav om at høre over afstand
  • I situationer hvor der stilles krav om at høre i meget støj eller fra forskellige retninger
  • I andre individuelle situationer

Og HUSK – alle tre systemer virker kun, når læreren har sin sender på, og den er tændt.

Hvem har ansvaret for de høretekniske hjælpemidler

Det afhænger af barnets alder. For de små skolebørn gælder det, at det er en rigtig god ide at udpege en voksen omkring barnet, som tager ejerskab for, at det virker optimalt, og som de øvrige fagfolk kan gå til, hvis de har spørgsmål f.eks. i forhold til optimal brug og rette indstilling af teknikken. Den voksne skal også sikre, at batterierne er opladede, så systemet er klar til brug den efterfølgende dag. Det er vigtigt fra første færd at støtte barnet i at have fokus på den gode lyd og ikke nøjes med en halv-dårlig lyd. Når dit barn er klar til det, så inddrag og lær dit barn at tage et større og større ansvar for, at udstyret bliver brugt og virker optimalt. Lav klare aftaler mellem dig som forælder, dit barn og skolen om ansvar, vedligehold og brug. For eksempel kan det første skridt være, at barnet selv skal tage udstyret frem og lægge senderen på lærerens bord. På vej ind i teenageårene oplever nogle, at det netop kan være meget grænseoverskridende at skulle gå op og lægge teknikken på bordet foran alle klassekammeraterne. De har ikke lyst til at ‘stikke ud’. Så kan det være en god ide, at en klassekammerat kan få det ansvar. På den vis er det hele tiden vigtigt at være på dit barns side, når der laves aftaler for brugen.

Vær særlig opmærksom op, hvordan dit barns FM eller digitale høreløsning sættes til smartboardet i klassen. Køb eventuelt de kabler der skal bruges – de koster oftest ikke ret meget, og så går alting meget hurtigere. Skolen har som regel en IT-ansvarlig, der kender skolens udstyr og kan hjælpe med at sætte tingene rigtigt op.

Flere forældre har lavet en quick-guide om brugen, som er særlig vigtig for en eventuel vikar, som ikke er bekendt med eller har meget lidt erfaring med brug af udstyret. Se et eksempel her. Den kan også bruges til bedsteforældre eller i sammenhæng med fritidsaktiviteter.

Hvis udstyret går i stykker

Så skal udstyret altid sendes til det firma, der har produceret det. Husk altid at vedlægge en beskrivelse af fejlen, så firmaet ved, hvad de skal kigge efter under deres fejlsøgning. Ring eventuelt til firmaet først for at få at vide, hvor systemet skal sendes hen, og hvilke aftaler der kan laves i den periode, hvor udstyret er til reparation. Hvem der skal betale for reparationen afhænger af, om garantiperioden er udløbet, og hvem der i sin tid betalte for udstyret.

Forhandlerliste

Her finder du en liste over leverandører og producenter af høretekniske hjælpemidler