Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Teknik i hverdagen / Akustik og høretab

Akustik og høretab

Hvorfor er det vigtigt at vide noget om akustik?

Fordi god akustik kan have en afgørende betydning for, hvor godt dit barn hører i et støjfyldt miljø, hvor godt dit barn kan koncentrere sig, og hvor godt dit barn lærer nyt.

En god akustik handler grundlæggende om, at jo mindre efterklangstid, jo bedre, fordi det gælder om at få lyden til at fortone sig i et rum, så den ikke hænger og forstyrrer. Efterklangstiden er den tid i sekunder, det tager for en lyd at falde med 60dB, efter den er stoppet – f.eks. et klap (www.da.wikipedia.org).

Størrelsen og formen på rummet og materialerne – altså overfladerne i rummet, er afgørende for efterklangstiden og dermed for en god akustik. Store lokaler og hårde overflader af beton og murværk giver længere efterklangstid. Et eksempel er en kirke, hvor der er en ’rungende lyd’. Bløde og porøse overflader, giver en kort efterklangstid. Læs mere om efterklangstid her.

Det skal du vide om Bygningsreglementet i forhold til skole og daginstitutioner

  • Almindelige klasselokaler (hvor der IKKE arbejdes i grupper eller med projektarbejde) er efterklangstiden 0,6 sekunder
  • Grupperum, rum til specialundervisning, alle daginstitutioner (herunder vuggestuer, børnehaver, SFO, klub osv.) er efterklangstiden 0,4 sekunder

Læs mere om Bygningsreglementet.

Det kan du gøre derhjemme for at sikre bedre akustik

Bløde dele som gardiner, tæpper, puder, duge på bordene, fletkurve, tennisbolde under stoleben og brug af hjemmesko er de billigere løsninger, og akustikplader, der kan sættes i loft eller på vægge er de dyre løsninger.

Vidste du det?

Børn med normalhørelse har brug for, at et signal er tre gange højere end baggrundsstøjen for at kunne skelne og forstå det sagte (Chear, AVUK, Children in mainstream Schools, oktober 2015). For voksne er det kun nødvendigt, at signalet er to gange højere. Voksne kan altså ikke bruge sig selv som eksempel, når det skal vurderes, om baggrundsstøjen er ok. Dit barn med høretab vil have ekstra meget brug for et godt signal-støj forhold, fordi det allerede hører gennem teknik. Når dit barn bruger høretekniske  hjælpemidler som FM og digitale høreløsninger, vil dit barn opleve en klar forbedring af signal-støjforholdet, som er til stor gavn for dit barns læring i specifikke situationer.