Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Mødet med det offentlige / UU-vejlederen

UU-vejlederen

Når dit ældre barn med høretab skal til at vælge ungdomsuddannelse, vil han eller hun ligesom alle andre unge blive vejledt af en UU-vejleder. UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning, som er en landsdækkende vejledningsordning til elever i folkeskolens 7.-10. klasse. UU-vejlederen har det overordnede lovgivningsansvar for, at alle unge får relevant vejledning. Vær opmærksom på, at selvom UU-vejlederen i princippet skal kunne rådgive alle unge, har de ofte ikke den nødvendige specialviden om unge med høretab og tiden efter folkeskolen. Hvis dette er tilfældet, så brug jeres kommunale tale-hørekonsulent i PPR, som har ansvaret for rådgivning og vejledning indtil dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn er over 18 år, så kontakt det kommunikationscenter, som din kommune anvender. Du kan også undersøge, om der er en specialkonsulent i dit område, som vil kunne bidrage med specialiseret viden om høretab og valg af ungdomsuddannelse.