Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Mødet med det offentlige / Sagsbehandleren

Sagsbehandleren

Det er vigtigt, at du kontakter din kommune og beder om at blive tilknyttet en sagsbehandler, når dit barn får konstateret et høretab. Sagsbehandleren sidder ofte i en familieafdeling eller i en handicap-enhed – det er forskelligt fra kommune til kommune. Det er sagsbehandleren, som ud fra relevante oplysninger om dit barn:

 • Bevilliger merudgifter
 • Bevilliger tabt arbejdsfortjeneste
 • Behandlingsmæssig friplads i dagtilbud
 • Bevilliger hjælpemidler

Sagsbehandleren har pligt til at indhente de nødvendige oplysninger om dit barn fra relevante fagpersoner, men ofte vil det desværre være sådan, at du selv må sørge for at skaffe en udtalelse eller vurdering fra f.eks. tale-hørekonsulenten i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen, for at kunne ansøge om støtte til forskellige tiltag via sagsbehandleren. Så selvom de sidder under samme tag, så kan du ikke forvente, at de to funktioner samarbejder og deler viden.

Gode råd til samarbejdet med din sagsbehandler:

 • Hav så vidt muligt alt på skrift – så du kan dokumentere forløbet, hvis det skulle blive nødvendigt
 • Hjælp din sagsbehandler med at finde relevante fagpersoner, der bakker dine argumenter op
 • Hvis du skal have en svær samtale – tag en bisidder med
 • Se din sagsbehandler som en samarbejdspartner – selvom du synes, at samarbejdet er svært
 • Spørg – på en pæn måde – din sagsbehandler om, hvad du har af rettigheder
 • Erkend at din sagsbehandler har viden om systemet – og du har viden om dit barn
 • Skal du til et møde med din sagsbehandler, så sørg for at der er lavet en dagsorden, så du kender mødets indhold