Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Mødet med det offentlige / Landsdækkende centre

Landsdækkende centre

Har du som forælder eller fagperson behov for specialiseret rådgivning, som du mener ikke er tilstede i din kommune, kan du kontakte et af de to landsdækkende centre direkte (Center for Høretab eller Center for Døvblindhed og Høretab). Henvendelsen skal altså ikke gå igennem VISO. Men det er VISO, som har ansvaret for at koordinere vidensudviklingen på de områder, centrene leverer specialrådgivning på. Denne koordinering skal være med til at fastholde et højt fagligt niveau og sikre udvikling på området.

 • Center for Høretab (Fredericia):
  Målgruppe: Børn og unge fra 0 år til og med 17 år med hørenedsættelse.
  Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed.
  Center for Høretab har tilbud, som retter sig mod børn fra høretabet bliver konstateret og indtil barnet forlader folkeskolen efter 10. klasse – i undtagelsestilfælde 11. skoleår, ligesom Center for Høretab har STU-forløb (Særligt tilrettelagt uddannelse til unge op til 25 år) og FVU-forløb (Forberedende voksenundervisning)
 • Center for Døvblindhed og Høretab (Aalborg):
  Målgruppe: Børn og unge fra 0 år til og med 17 år med medfødt døvblindhed, erhvervet døvblindhed eller hørenedsættelse.
  Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion.
  På Center for Døvblindhed og Høretab findes der en række tilbud rettet mod børn og unge med høretab bl.a. småbørnsvejledning, skolerådgivning, skoleafdeling for elever med høretab samt unge-/voksenundervisning for personer med høretab, kompenserende specialundervisning for voksne, STU-forløb (Særligt tilrettelagt uddannelse til unge op til 25 år) og FVU-forløb (Forberedende voksenundervisning)

Center for Høretab og Center for Døvblinhed og Høretab har pt. indledt et tæt samarbejde i forhold til den landsdækkende rådgivning med henblik på over tid at harmonisere området og sikre dækningen af tilbud i hele landet.