Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Mødet med det offentlige / PPR

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er det kommunale tilbud om psykologisk og specialpædagogisk rådgivning til børn og unge i alderen 0-18 år. PPR er tovholder i dit barns forløb, og bør – fra de modtager information fra sygehuset om, at dit barn har fået konstateret et høretab – sikre og koordinere de sundhedsfaglige, socialfaglige og pædagogiske dele af dit barns forløb. I de allerfleste PPR enheder er der ansat tale-hørekonsulenter, og det er blandt andet tale-hørekonsulenten der følger op på dit barns sproglige, kommunikative og auditive udbytte af den samlede indsats. I PPR er der også tilknyttet psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere, der ligesom tale-hørekonsulenten kan supervisere, rådgive og vejlede både dig som forælder samt dit barns pædagoger og/eller lærere.