Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Mødet med det offentlige

Mødet med det offentlige

Når du er forælder til et barn med et høretab –  er du samtidig en del af et system, som du skal samarbejde med og en gang imellem også udforde for at sikre, at dit barn får de bedste muligheder og den bedste udvikling. Læs mere om, hvem du møder i systemet, gode råd til samarbejde, og hvordan du søger om blandt andet dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i din kommune.

Husk – det er din kommune som har ansvaret for at sammensætte det rette tilbud til dit barn. Det er dermed også kommunens ansvar at inddrage sygehus, VISO og andre relevante samarbejdspartnere (både tværkommunale, regionale eller landsdækkende eksperter, enheder og centre), hvis der er behov for en mere specialiseret indsats, end den kommunen selv kan tilbyde. Derfor er det vigtigt, at du som forælder til et barn med høretab ikke lader dig ‘spise af med’, at en relevant fagperson ikke findes i jeres kommune. Her må dit svar som far eller mor være: ’Så må I undersøge, hvor den faglige viden findes!’

Husk – at stille spørgsmål til de samarbejdspartnere du møder i systemet, hvis du undrer dig. Det gør dig klogere, ligesom det tvinger dine samarbejdspartnere til at begrunde deres viden og valg.

Husk – at spørge ind til, hvordan de vil opstille mål for dit barn, og hvordan de vil evaluere de mål.

Husk – at være åben og konstruktiv og vis, at du er interesseret i at få et godt samarbejde.

Husk – at du er dit barns vigtigste advokat.

Husk – at dem du møder i systemet har faglig viden og viden om systemet, og du har viden om dit barn.