Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I institution med et høretab / Valg af pasningstilbud

Valg af pasningstilbud

Dine overordnede krav og forventninger til et pasningstilbud

Der er mange typer af pasningstilbud, og der er kun få overordnede punkter, som gælder for alle småbørn med høretab, da det ellers handler om det enkelte barns behov, kompetencer, alder og dine ønsker som forælder. De overordnede punkter er:

 • Lysten til at tage opgaven på sig og sikre en vellykket inklusion skal være til stede fra start. Både blandt pædagoger/hos dagplejemoren og hos lederen
 • Muligheden for at gøre en pædagog til ’specialist’ i høretab, teknik og dit barns behov – f.eks. skal der sættes tid af til indsamling af viden/kurser og deltagelse i undervisning med tale-hørekonsulenten
 • Et tæt samarbejde mellem pasningstilbuddet og dig som forælder skal ses på som positivt. Du vil komme til at stille flere krav til pasningstilbuddet end forældre flest, og det skal der være en forståelse og åbenhed for
 • Lysten til at tænke i løsninger er vigtig fremfor, at intet kan eller skal forandres. Det er ikke sikkert, der er behov for at ændre på noget, men det er vigtigt, at der er en åbenhed for det
 • De fysiske rammer skal gøre det muligt at skabe et godt lyttemiljø – f.eks. skal der kunne skabes en god akustik, og der skal være områder, hvor der er mulighed for ro
 • Der skal være en rummelighed og lyst til mangfoldighed i børnegruppen

Der behøver ikke være tidligere erfaringer med børn med høretab, men har de det, så spørg endelig ind til dem. Det er vigtigt, at de ikke er påvirket af en oplevelse, som skygger for dit barn og dets behov. Er der tale om gode erfaringer og opdateret viden og praksis, så kan det vise sig, at være en stor styrke.

Decibel opfordrer altid til, at du tager ud og besøger flere forskellige pasningstilbud.

Dine specifikke krav og ønsker til pasningstilbuddet

Inden du tager ud og besøger forskellige pasningstilbud, så kan det være en god idé at lave en liste med de ønsker og krav, som du har til pasningstilbuddet – ud over, hvad dit barns behov og kompetencer kræver. Det kan det være godt på forhånd at have gjort sig nogle tanker om:

Hvilken pædagogisk tankegang ønsker du?

 • Skal det enkelte barn eller fællesskabet være i fokus?
 • I hvor høj grad skal institutionen inddrage børnene i egen læring?
 • Skal der være mange “nu skal du…” fremfor mange “du kan nu vælge at…”?
 • Hvordan skal de voksne være rollemodeller?
 • Hvordan skal fordelingen være mellem fri leg og strukturerede aktiviteter?
 • Hvilken sproglig tilgang/opmærksomhed skal der være?

Hvilken daglig struktur ønsker du – hvis nogen?

 • Skal der være et fast mønster?
 • Skal der være en bestemt måde at alle gør tingene på hver dag?
 • Skal der være fast ude/inde tidspunkter/aktiviteter

Hvilken type/størrelse pasningstilbud ønsker du?

 • Skal det være en stor/lille institution?
 • Skal pasningen foregå i et hjem?
 • Skal det være en åben-plan institution eller en institution med mindre lukkede stuer?
 • Skal det være en skov/natur børnehave?
 • Skal den ligge i lokalområdet eller vil du rejse langt for en særligt institution?

Hvad med rummelighed?

 • Skal der være mange forskellige børn?
 • Skal der være børn med særlige behov?
 • Skal der være andre børn med høretab?

Personlige behov i dagligdagen?

 • Er der en søskende, som i forvejen går i et pasningstilbud?
 • Er der behov for særlige åbningstider?
 • Er det vigtigt, at det er i lokalområdet?
 • Skal det være et pasningstilbud, hvor de er mange som følges videre i skole?

Når du har tænkt dette igennem, så er det en god idé at prioritere, hvad der er vigtigst her og nu – og hvorfor, så du har det med, når du skal rundt og besøge forskellige institutioner.

Mange former for pasningstilbud

Der er et utal af forskellige typer af pasningstilbud, som hver især har noget forskelligt at byde på, og hver især har forskellige værdier, strukturer, fokusområder og lokaler/bygningsformer. Nogle forældre vælger en dagplejemor til deres helt lille barn, hvor barnet tæller som to børn. Nogle har bekymringer omkring store integrerede institutioner, men er blevet positivt overrasket over, hvordan en god struktur og en fasttilknyttet pædagog, har skabt den ro og stabilitet, som har været nødvendig. Andre igen har valgt en institution, som en ældre søskende går i, fordi det primære har været, at få mest mulig tid frigjort i hverdagen.

For nogle har skovbørnehaven været lige det rigtige for deres barn, trods længere dage, da der er fast afhentningstidspunkt, når bussen kommer tilbage om eftermiddagen. For andre er de gået på kompromis med børnehavens aktiviteter og indsats, fordi det vigtigste har været, at deres barn kunne følges med de andre fra vuggestuen og igen i 6-årsalderen følges i skole. For andre igen har de valgt en institution udpeget af kommunen til at have særligt fokus på børn med høretab, og så er de gået på kompromis med, at den ikke ligger i lokalmiljøet.

I Decibel er der mange gode erfaringer med mange forskellige former for pasningstilbud. Det handler altså igen om dit barn og dine ønsker. Husk at PPR kan være med til at fortælle mere om de muligheder, der er i netop din kommune.

Det specialiserede pasningstilbud

Hvis dit barn har behov for et specialiseret pasningstilbud, så findes der også her forskellige tilbud, som varierer alt efter, hvor du er bosat. Det kan f.eks. være et kompetencetilbud, hvor der er en mindre gruppe af børn med ekstra behov som del af en almindelig institution, men det kan også være en specialinstitution med fokus på f.eks. børn med autisme, cerebral parese (spastisk lammelse) eller ADHD.

Decibel anbefaler altid, at det er barnets overordnede udfordringer, som der fokuseres på. For eksempel skal et barn med infantil autisme tilknyttes et pasningstilbud, hvor der er viden og kompetencer herom. Høretabet bliver da sekundært, men der skal selvfølgelig fyldes op med viden omkring høretabet hos pædagogerne, så de også kan inddrage det aspekt i deres tilbud.

PPR kan være med til at fortælle dig om kommunens muligheder, men Decibel anbefaler også her, at du som forælder besøger forskellige pasningstilbud – og det kan være nødvendigt at se ud over de kommunale grænser i forhold til at finde et kvalificeret tilbud til netop dit barns behov.