Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I institution med et høretab / Tale-hørepædagogisk indsats i pasningstilbuddet

Tale-hørepædagogisk indsats i pasningstilbuddet

Dit barn bør være tilknyttet en tale-hørekonsulent og alt efter dit barns alder og udvikling have modtaget – eller modtage – en indsats med fokus på lytte- og talesproglig opmærksomhed og vejledning til dig som forælder i specifikke teknikker til lytte- og sprogstimulering. Hvis dit barn ikke er tilknyttet en kommunal tale-hørekonsulent, så skal du kontakte din kommunes PPR afdeling for at få én tilknyttet.

Tale-hørekonsulenten har ansvaret for at sikre, at dit barns talesproglige udvikling forløber optimalt. Selvom der ikke er behov for en specifik sproglig indsats, så er det stadig vigtigt, at tale-hørekonsulenten har fokus på dit barns sproglige udvikling, at tale-hørekonsulenten deltager i statusmøder med dig og institutionen, at tale-hørekonsulenten kan lave sproglige test og frem mod skolestart sikre, at den sproglige udvikling er som forventet.

Det er også tale-hørekonsulentens opgave at vejlede dit barns pasningstilbud omkring at skabe et inkluderende lyttemiljø for dit barn – både hvad angår akustik og pædagogiske tiltag. Hvis der skal anvendes høretekniske hjælpemidler, er det også tale-hørekonsulenten, som skal vejlede om, hvilken type af hjælpemiddel, der skal anvendes og om, hvordan det skal anvendes. Dette skal ske i samarbejde med dit barns kontaktperson på CI-Centret/den audiologiske afdeling (Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og uddannelse af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år, Socialstyrelsen, 2015).

Tale-hørekonsulenten kan vejlede pasningstilbuddet i, hvordan de arbejder auditivt og sprogligt med dit barn. I forbindelse med et specifikt sprogligt forløb, skal tale-hørekonsulenten løbende orientere og vejlede pasningstilbuddet og en eventuel støttepædagog om, hvilke mål der pt. arbejdes på og på hvilken måde, de kan bakke op om dette. Du kan som forælder være med til at sikre, at alle fagpersoner er orienteret rundt om dit barn, og arbejder i samme retning.

Ca. 1½ år inden skolestart er det en god idé at tale med tale-hørekonsulenten om, om der er nogle sproglige eller kommunikative indsatser, som er vigtige at fokusere på, inden dit barn begynder i skole. Er det tilfældet så læg en plan sammen med tale-hørekonsulenten og dit barns pasningstilbud, så I ved, hvad der skal fokuseres på.

Tale-hørekonsulenten kan være en god sparringspartner i forhold til at træffe valg om skole.

 

 

Relaterede artikler