Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I institution med et høretab / Støtte

Støtte

Alle børn med et høretab har brug for, at der er voksne omkring det, som kan tage de nødvendige hensyn grundet høretabet og støtte barnet i en god udvikling. Det er ikke alle børn, som har brug for decideret støtte. Der findes ikke retningslinjer for, hvor mange timers støtte, der i givet fald skal tildeles et barn med høretab. Det må altid bunde i en individuel vurdering.

Det er pasningstilbuddet, som skal indstille til støtte, og kommunen skal da vurdere, om de kan imødekomme indstillingen og i hvilken grad. For de helt små børn, der begynder i vuggestue eller hos en dagplejemor, kan det ofte være den lokale tale-hørekonsulent, som laver indstillingen.

Når der er bevilliget støttetimer, så skal der lægges en plan for, hvordan de anvendes og med hvilket formål. Det skal aftales, hvordan du som forælder har kontakt med støttepædagogen og hvor ofte, og der skal fastsættes et tidspunkt for, hvornår I evaluerer på støtteindsatsen – altså om den har den ønskede effekt.

Vær opmærksom på, at støttetimer kan anvendes på flere forskellige måder. Få derfor afklaret, hvad mulighederne er i dit barns pasningstilbud og vær opmærksom på, hvordan dit barns behov bedst tilgodeses.

Her er en række eksempler på forskellige støttemuligheder:

  • Dit barn tæller for to hos dagplejemoren, der derved får mere tid og fokus til børnene
  • En pædagog fra det kommunale støttekorps kommer i institutionen og bringer en specialviden med sig i forhold til at inkludere børn. Kan også hedde en inklusionspædagog
  • En pædagog i institutionen/på stuen bliver tildelt støttetimerne, hvilket giver en sammenhængskraft for både barnet og for pædagogen, der kan lave en fleksibel indsats, når behovet opstår
  • Dit barn deler en støttepædagog med andre børn i institutionen. Støttepædagogen kender institutionen og dens rutiner, værdier og handlemåder og kan bruge det i sin indsats

Hvis dit barn modtager en sproglig/tale-hørepædagogisk indsats, så er det en god idé at inddrage støttepædagogen, så han/hun kan arbejde efter samme principper med samme mål for øje, så der er en samlet indsats omkring dit barn.