Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I institution med et høretab / En god start i pasningstilbuddet

En god start i pasningstilbuddet

Tag et opstartsmøde med dit pasningstilbud

Når dit barn begynder i pasningstilbuddet, så afhold et opstartsmøde, hvor lederen, den tilknyttede pædagog, eventuel støtte, kommunal tale-hørekonsulent (PPR) og eventuelt psykolog (PPR) deltager. Det er de ressourcepersoner, som kommer til at være omkring dit barn, og som hver især kan bidrage med forskellige faglige vinkler. Har dit barn skiftet fra et andet pasningstilbud, så sørg for at der sker en overlevering herfra – enten ved at deltage i opstartsmødet eller på skrift. Er du og dit barn tilknyttet en småbørnsvejleder fra Center for Høretab (CFH) eller Center for Døvblindhed og Høretab (CDH), så skal denne selvfølgelig også deltage på mødet.

Den kommunale tale-hørekonsulent har den faglige vinkel omkring høretabet, og de forhold der skal være tilstede for at dit barn kan indgå på lige fod med de øvrige. Det er tale-hørekonsulenten, der skal vejlede dit pasningstilbud om, at dit barn grundet sit høretab er udfordret i støj og har svært ved at høre på afstand. Tale-hørekonsulenten skal også kunne fortælle om akustiske forhold, høretekniske hjælpemidler (afhænger af barnets alder), og hvordan man pædagogisk arbejder med at skabe et godt lyttemiljø. Erfaringerne viser, at flere kommuner har fravalgt at have særligt fokus på hørebørn, og derfor kan de godt mangle opdateret viden, så bidrag gerne med din egen viden og erfaringer. Har du heller ikke selv så meget viden om høretab, så hold din kommune op på, at det er deres ansvar at kunne vejlede om høretab. En eventuel småbørnsvejleder vil også kunne bidrage.

Det er vigtigt, at der på mødet bliver talt om, hvorvidt pladstilbuddet skal ansøge om støttetimer til barnet. Mange kommuner har to årlige visitationsmøder, hvor de behandler eventuelle ansøgninger om støttetimer. PPR kan hjælpe med at afklare dette. Er der bevilliget støtte, så skal der lægges en plan for anvendelse af denne. Læs mere om støtte her.

På mødet kan du gå mere i dybden i forhold til dit barn, høretab, forventninger og anbefalinger. Det er vigtigt at få fortalt om og skabt en forståelse for:

 • At børn med høretab i dag som hovedregel kan udvikle et talesprog, der følger den normale sproglige udvikling
 • At de grundet deres høretab – at de hører via høreteknik, at de er udfordret i støj, at de har problemer med at høre over afstand, at de ikke har hørt den første del af deres liv – kan opleve sproglig forsinkelse og har brug for en specialiseret sproglig indsats med fokus på auditiv og talesproglig udvikling
 • At vi skal have høje forventninger til børnene
 • At de har brug for børn og voksne, der er gode sprogmodeller
 • At de kan indgå på lige fod med andre børn i de sociale aktiviteter, når der tages hensyn til, at de hører begrænset i støj og over afstand
 • At det er vigtigt, at de altid har adgang til god lyd. De må ikke gå uden deres høreteknik, de skal have batterierne skiftet, hvis de løber tør, og det er de voksnes ansvar at sikre dette

Da PPR deltager på mødet, kan tale-hørekonsulenten fortælle om den sproglige indsats, som bliver givet. Er du og dit barn tilknyttet et andet sprogligt forløb, så fortæl gerne om dette. Det kan være det 1-årige AVT-forløb på dit CI-Center eller det 3-årige AVT-forløb i Decibels forskningsprojekt. En eventuel småbørnsvejleder vil også kunne fortælle om det forløb, som du eventuelt modtager hos dem.

Lav aftaler om, hvordan pasningstilbuddet kan blive involveret i det auditive og sproglige arbejde, som foregår, så der arbejdes helhedsorienteret. Det kan være en god idé, hvis en pædagog og/eller en eventuel støttepædagog kan deltage i undervisningen for at se, hvordan der arbejdes. Det kan også være en god idé, at tale-hørekonsulenten kommer ud til pasningstilbuddet og giver idéer til auditive og sproglige aktiviteter.

Fortæl om jeres historie og fortæl om dit barn:

 • Hvad har I været igennem, og hvor er I nu?
 • Hvad er dit mål?
 • Hvilke behov og kompetencer ser I hos jeres barn?
 • Hvad er dit krav og ønsker til pasningstilbuddet?

Alt efter dit barns alder og behov, så kan der være behov for anvendelse af høretekniske hjælpemidler som f.eks. soundfield systemer, FM eller digitale høreløsninger. Er det tilfældet, så skal dette også drøftes på opstartsmødet. Her læser du mere om høretekniske hjælpemidler.
Husk, at der skal tages referat af mødet, som alle deltagere modtager, så alle er enige om, hvilke aftaler der er indgået.

Deltag på et personalemøde

Decibel opfordrer altid til, at du deltager på et personalemøde, så alle pædagogerne omkring dit barn kan blive orienteret om de behov, som høretabet skaber for dit barn og de aftaler, der er lavet på opstartsmødet.

Relevante emner til et personalemøde:

 • Fortæl ligesom på opstartsmødet om, hvad det vil sige at have et høretab
 • Fortæl lidt om dit barn: Er der særlige opmærksomhedspunkter; hvad virker godt, hvad er udfordrende?
 • Præsentér dit barns høretekniske udstyr, lad dem alle prøve, så de efterfølgende kan betjene det. Det gælder både høreteknikken og eventuelle høretekniske hjælpemidler
 • Lav en quick guide, som kort introducerer brug af udstyr og fejlfinding
 • Tal om det gode lyttemiljø og understreg, at det er afgørende for dit barns indlæring og trivsel
 • Opfordr pædagogerne til at bruge dig som forælder som en sparringspartner

Spørg eventuelt om dit barns kontaktperson på CI-Centeret/audiologisk afdeling har mulighed for at deltage sammen med dig. Decibel har også frivillige informanter, som kan komme med på disse møder.

Information til de andre forældre

Det er en god idé kort at fortælle om dit barns høretab til de øvrige forældre i pasningstilbuddet, så de kan være med til at tale med deres børn om, hvad det betyder, at man har et høretab. Det kan enten ske på et forældremøde, ved at sende et brev rundt eller hænge en seddel op i pasningstilbuddet. Der er stor forskel på, hvordan og hvad der er vigtigt at fortælle om, fordi der er stor forskel på, om dit lille barn bliver passet hos en dagplejemor, eller om dit barn begynder i en børnehave. Her er lidt inspiration til, hvad du kan fortælle om.

Information til de andre børn

På samme vis kan det være en god idé, at du og/eller pædagogerne fortæller børnene – hvis alderen selvfølgelig er til det – om dit barns høretab. Planlæg sammen med pædagogerne, der kender børnegruppen, hvad der kan siges og hvordan. F.eks.:

 • Fortæl, hvad I kalder høreteknikken
 • Fortæl, at ørerne ikke kan høre så langt, som deres egne ører
 • Fortæl, at dit barn har svært ved at høre, når der er støj og larm
 • Fortæl, at de andre børn nogle gange skal gå hen til dit barn, hvis han/hun ikke svarer – for så er det bare fordi, han/hun ikke har hørt, at der bliver sagt noget
 • Fortæl, at hvis de ser, at dit barn taber sin høreteknik, så skal de endelig sige til, så det kan blive samlet op

De fleste børn synes, det er meget spændende, og vil gerne være med til at gøre det så godt som muligt for dit barn med høretab.

Relaterede links

General information om høretab

Hjemmeside generelt om høretab

Decibels kurser

kurser for professionelle

Vejledning til børnehaven om børn med høretab

Gode råd om børn med høretab i børnehaven

Vejledning til forældre om børn med høretab

Gode råd til forældre om børn med høretab i børnehaven