Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I institution med et høretab / Behandlingsmæssig friplads i pasningstilbuddet

Behandlingsmæssig friplads i pasningstilbuddet

Det er muligt for dit barn at få en behandlingsmæssig friplads, som er en ansøgning om mulighed for at få økonomisk tilskud til dag-, fritids- og klubtilbud. Det betyder, at du kun skal betale halvdelen af, hvad dit barns dagtilbud (vuggestue/børnehave/dagpleje), SFO eller klub koster. Der er truffet principafgørelser i sager om behandlingsmæssig friplads. I medlemsforummet har du adgang til ansøgninger om behandlingsmæssig friplads.

decibel_siger_500px